Skip to content
Σημασία δεν έχει πόσο καλός είσαι, αλλά πόσο καλός θέλεις να γίνεις (Πολ Αρντέν, 2014).

Γίνε… OKALITEROS

Εργαστήρια Δεξιοτήτων OKALITEROS.GR

Τα εργαστήρια δεξιοτήτων είναι μία καινοτόμος διδακτική και εκπαιδευτική δράση, η οποία μετά την πιλοτική της εφαρμογή το 2021 έχει ενσωματωθεί στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων, δημόσιων και ιδιωτικών.

Ο Πολυχώρος Εκπαίδευσης OKALITEROS.GR έχει ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την τέλεια δημιουργική απασχόληση του μαθητή αλλά και την καλλιέργεια των δεξιοτήτων που θα του χρειαστούν στη ζωή του.

Πρόκειται για μία ενέργεια η οποία έχει ως στόχο την ενίσχυση της καλλιέργειας δεξιοτήτων. Ειδικότερα, αφορά την ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων (soft skills), δεξιοτήτων ζωής (life skills) και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης (STEM Skills).

Στο πλαίσιο των εργαστηρίων δεξιοτήτων οι μαθητές συμμετέχουν σε δραστηριότητες, μέσω των οποίων αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη, τη δημιουργικότητα, τη φαντασία, τη συνεργασία, την επικοινωνία, τη λήψη πρωτοβουλιών, την οργανωτική τους ικανότητα και την επίλυση προβλημάτων.

Περιλαμβάνονται δηλαδή δραστηριότητες όπως κατασκευές, δημιουργία παιχνιδιών, θεατρικό παιχνίδι, ρομποτική, πειράματα φυσικής και χημείας, οργάνωση έρευνας ή συνέντευξης, εικονική πραγματικότητα VR, επιτραπέζια και άλλα πολλά.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Ποιες είναι οι θεματικές ενότητες των εργαστηρίων δεξιοτήτων

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων καλούνται να σχεδιάσουν τα Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων. Ο σχεδιασμός θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά την υλοποίηση των 4 Θεματικών Ενοτήτων και δύναται να περιλαμβάνει από 20 ως 28 Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων, δηλαδή 5 έως 7 εβδομάδες ανά Θεματική Ενότητα.

Οι ενότητες ορίζονται ως εξής:

1. Η ενότητα «Ζω Καλύτερα – Ευ ζην» περιλαμβάνει θέματα διατροφής, οδικής συμπεριφοράς, ψυχικής υγείας, αλλά και σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης.

2. Η δεύτερη ενότητα «Φροντίζω το περιβάλλον» περιλαμβάνει αναφορές στις φυσικές καταστροφές, την οικολογία, καθώς και την παγκόσμια και τοπική πολιτιστική κληρονομιά.

3. Η τρίτη ενότητα «Ενδιαφέρομαι και ενεργώ» περιλαμβάνει την κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη, καθώς και τις έννοιες της διαφορετικότητας και του αλληλοσεβασμού.

4. Η τέταρτη ενότητα «Δημιουργώ και καινοτομώ» αναλύει τη δημιουργική σκέψη και την επιχειρηματική πρωτοβουλία, στο πλαίσιο του οποίου οι μαθητές γνωρίζουν τα επαγγέλματα, την επιχειρηματικότητα, το STEM και την εκπαιδευτική ρομποτική.

Οι 4 αυτές θεματικές ενότητες έχουν εφαρμογή από το νηπιαγωγείο μέχρι και το γυμνάσιο, αλλά οι επιμέρους θεματικές δεν πραγματοποιούνται σε όλες τις τάξεις. Για παράδειγμα στην προσχολική ηλικία δεν περιλαμβάνονται η επιχειρηματικότητα ή η αγωγή σταδιοδρομίας.

Πώς θα γίνεται η αξιολόγηση των μαθητών

Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους τα εργαστήρια δεξιοτήτων δεν θα αξιολογούνται με τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά θα δίνεται έμφαση στην περιγραφική αξιολόγηση και τη σύνταξη φακέλου επιτευγμάτων (portfolio) από τους μαθητές. Η διαδικασία αξιολόγησης των δεξιοτήτων λειτουργεί διαμορφωτικά και αναδεικνύει τις προτεραιότητες που θα πρέπει να τεθούν κατά το σχεδιασμό σχεδίων δράσης της σχολικής μονάδας.

Εργαστήρια δεξιοτήτων STEM και Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

Στo πλαίσιo των εργαστηρίων της τέταρτης θεματικής ενότητας εντάσσεται το STEM και η εκπαιδευτική ρομποτική. Τα παιδιά με τη συμμετοχή τους σε αυτές τις δραστηριότητες χρησιμοποιούν σύγχρονα μέσα τεχνολογίας, ενώ παράλληλα διδάσκονται μέσω των τεχνών, κάτι που αναπτύσσει τη δημιουργικότητά τους και την κριτική τους ικανότητα.

Ενδεικτικό παράδειγμα: Κατασκευάζουμε μία πίστα με τον παγκόσμιο χάρτη, στον οποίο τα παιδιά καλούνται να «ταξιδέψουν» και να γνωρίσουν νέους κόσμους, χρησιμοποιώντας ένα ρομπότ δαπέδου. Τα παιδιά προγραμματίζουν το ρομπότ, το οποίο κάθε φορά θα επισκέπτεται και μία διαφορετική ήπειρο ή χώρα.

Μέσω της διαδικασίας αυτής οι μαθητές εξοικειώνονται με την χρήση ψηφιακών εργαλείων, ενισχύουν την αλγοριθμική τους σκέψη και έρχονται σε επαφή με βασικές έννοιες του προγραμματισμού, όπως η ακολουθία (sequence), η αποτελεσματικότητα του κώδικα, η αναγνώριση τυχών λαθών και η επιδιόρθωσή τους.

Επιπλέον, θα μπορέσουν να αναπτύξουν και άλλες κοινωνικές δεξιότητες, όπως η ομαδικότητα, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η ανθρωπιστική συνείδηση και η ενσυναίσθηση. Σταδιακά θα αρχίσουν να αντιλαμβάνονται πως το κάθε άτομο είναι αναπόσπαστο κομμάτι ενός ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, και θα αποβάλλουν αρνητικές συμπεριφορές, όπως ο σχολικός εκφοβισμός/bullying και ο ρατσισμός. Άρα η δραστηριότητα αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε περισσότερους από έναν θεματικούς κύκλους.

OKALITEROS.GR είναι δίπλα σας για να σας προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια γνώσης και εξοπλισμού για την υλοποίηση αυτών των εργαστηρίων, χρησιμοποιώντας ψηφιακά και τεχνολογικά μέσα διαμορφωμένα ανάλογα με τη βαθμίδα και την ηλικία των παιδιών.

Διοργανωτές

Ο χώρος μας διαθέτει όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

OKALITEROS.GR ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ