Skip to content

Μονοετές Μεταπτυχιακό Εξ Αποστάσεως στη Βουλγαρία που δίνει και Μόρια C2 στα Αγγλικά – Ειδική Αγωγή

Σημασία δεν έχει πόσο καλός είσαι, αλλά πόσο καλός θέλεις να γίνεις (Πολ Αρντέν, 2014).

Γίνε… OKALITEROS

Μονοετές Μεταπτυχιακό Εξ Αποστάσεως στη Βουλγαρία που δίνει και Μόρια C2 στα Αγγλικά - Ειδική Αγωγή

ΜΟΝΟΕΤΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΜΕ ΜΟΡΙΑ C2 OKALITEROS.GR

Διεκδίκησε μία θέση στην αγορά εργασίας στον δημόσιο τομέα μέσω ΑΣΕΠ, ΟΠΣΥΔ, Δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα αποκτώντας Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στην Ειδική Αγωγή, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο με το αντίστοιχο των Ελληνικών ΑΕΙ.

🎓 Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα (4 αν δεν υπάρχει παιδαγωγική κατάρτιση)

🎓 Τίτλος πτυχίου:  Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή

🎓 Πανεπιστήμιο: Αγίου Κλιμέντιου Όχριντσκι Κρατικό Πανεπιστήμιο Σόφιας, Σχολή Παιδαγωγικών 

🎓 Επίπεδο σπουδών:  Master

🎓 Γλώσσα διδασκαλίας:  Αγγλικά (Παρέχουμε μαθήματα Αγγλικών)

🎓 Τύπος σπουδών:  Full time, εξ αποστάσεως, απαιτεί 2 φορές μετακίνηση στη Βουλγαρία στο γ εξάμηνο

🎓 Κριτήρια εισδοχής:  Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

🎓 Δίνει αυτόματα Μόρια C2 στα Αγγλικά ΚΑΙ Παιδαγωγική Επάρκεια

🎓 Εγγραφές όλο το χρόνο

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Σκοπός

Το Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ειδική Αγωγή απο το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας Κλίμεντ Όχριντσκι σε συνεργασία με τον Πολυχώρο εκπαίδευσης και Πιστοποίησης OKALITEROS.GR στοχεύει στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. 

Μοριοδότηση με 20 μόρια εάν είναι το 1ο Μεταπτυχιακό και με 8 μόρια εάν είναι το 2ο Μεταπτυχιακό για τις προκηρύξεις εκπαιδευτικών μέσω ΑΣΕΠ.

Έξτρα μοριοδότηση με 7 μόρια της 2ης ξένης γλώσσας Αγγλικά ως άριστη γνώση βάση ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας.

Λάβε άμεσα και οικονομικά όλη τη μοριοδότηση που σου λείπει προκειμένου να σκαρφαλώσεις στις πρώτες θέσεις κατάταξης των Πινάκων Εκπαιδευτικών ΟΠΣΥΔ ή στα αποτελέσματα του ΑΣΕΠ

Απο τον Πολυχώρο Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης OKALITEROS.GR μπορείς να λάβεις άμεσα μόρια απο ένα ή και δύο μεταπτυχιακά, μόρια για proficiency C2 Αγγλικών, μόρια για proficiency σε δεύτερη ξένη γλώσσα, μόρια απο πιστοποίηση υπολογιστών, μόρια απο ετήσιο σεμινάριο, μόρια απο Διδακτορικό και άλλα πολλά. Επικοινώνησε μαζί μας για να μάθεις πώς θα το πετύχεις.

 
 
 

Οι Υπηρεσίες μας

Οι υπηρεσίες μας είναι :

 1. Συνέντευξη με τον υποψήφιο φοιτητή ή υποψήφιο διδάκτορα με στόχο την κατάστρωση σχεδίου δράσης (ερωτήματα που τίθεται συνήθως – σε ποιο πεδίο θέλετε να είναι οι σπουδές σας, τι περιλαμβάνουν οι σπουδές σας μέχρι τώρα, έχετε δημοσιεύσεις, έχετε παρακολουθήσει σεμινάρια, θα προτιμούσατε τις σπουδές εξ αποστάσεως).
 2. Προετοιμασία των απαραίτητων δικαιολογητικών του υποψηφίου (συμπλήρωση αιτήσεων, έλεγχος συνέπειας δικαιολογητικών).
 3. Μετάφραση των δικαιολογητικών για την εγγραφή (απλή μετάφραση ή μετάφραση στο Υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας, για τα δικαιολογητικά που το απαιτούν).
 4. Διαμεσολάβηση και οργάνωση των σπουδών του υποψηφίου (αποστολή και παραλαβή των μεταφρασμένων δικαιολογητικών στο Υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας, για λήψη σφραγίδας Χάγης, όπου είναι απαραίτητο, υποβολή και παραλαβή των δικαιολογητικών στην επιτροπή ακαδημαϊκών υποθέσεων του Πανεπιστημίου για την αναγνώριση των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών σας μέχρι τώρα στην επικράτεια της χώρας, υποβολή και παραλαβή των δικαιολογητικών στην Περιφερειακή Επιθεώρηση Παιδείας για την αναγνώριση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σας στην επικράτεια της χώρας, υποβολή και παραλαβή των δικαιολογητικών στην επιτροπή ακαδημαϊκών υποθέσεων του Πανεπιστημίου για την εγγραφή στο Πανεπιστήμιο,  παραλαβή της διαταγής του Πρύτανη για την ολοκληρωμένη εγγραφή του φοιτητή, συμπλήρωση βιβλιαρίου σπουδών και άλλων σχετικών με τις σπουδές δικαιολογητικών, παραλαβή από το λογιστήριο των σφραγισμένων αποδείξεων πληρωμής του εξαμήνου και παράδοσή τους στην αρμόδια γραμματεία, σε περίπτωση που η πληρωμή γίνει με έμβασμα από τράπεζα της Ελλάδας.
 5. Διαρκής επικοινωνία με τον υποψήφιο και ενημέρωσή του για τα τρέχοντα ζητήματα που αφορούν τις σπουδές του (ενημέρωσή του φοιτητή για το πρόγραμμα σπουδών, τα στοιχεία των καθηγητών, οργάνωση συναντήσεων, βοήθεια με προφορική μετάφραση από τα ελληνικά στα βουλγάρικα και το αντίστροφο)
 6. Κρατήσεις ξενοδοχείων.
 7. Γλωσσική προετοιμασία με προγράμματα e-learning στην Ελλάδα

Εγγραφή

Α) Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

Όλα τα δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά, να είναι ευκρινή και έγχρωμα

 

Β) Προεγγραφή

 • Μας αποστέλλετε στο info@okaliteros.gr ή στο viber συμπληρωμένα όλα τα Απαιτούμενα Δικαιολογητικά σε φώτο ή pdf
 • Αναλαμβάνουμε την διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου. Υπάρχει σειρά προτεραιότητας.
 • Το πανεπιστήμιο αξιολογεί την αίτηση και αποστέλλει αποδοχή ή μη της αίτησης εγγραφής.
 • Διάρκεια έως 2 ημέρες
 • Διαθέσιμες θέσεις: 100

Γ) Εγγραφή

Σε περίπτωση που το πανεπιστήμιο αποδεχτεί το φοιτητή, αυτός καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης (Προκαταβολή) των διδάκτρων. Ακολούθως στο φοιτητή αποστέλλονται όλα τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες για να ξεκινήσει η φοίτηση. 

Δ) Υποστήριξη

OKALITEROS.GR υποστηρίζει τον σπουδαστή σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του, ιδιαίτερα στην εκπόνηση εργασιών και όπου αλλού χρειαστεί. 

Πληροφορίες

Το Αγγλόφωνο Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή (Master in Special Education) έχει διάρκεια 3 εξάμηνα,  με πρακτική άσκηση για όσους έχουν παιδαγωγική επάρκεια, για όσους δεν έχουν είναι τέσσερα εξάμηνα.

Υπάρχει πλήρης υποστήριξη σε εργασίες εξαμήνων, ονλάην τεστ σε όλα τα μαθήματα, διπλωματική εργασία, παρουσίαση διπλωματικής, ερωτήσεις που θα γίνουν στην παρουσίαση της διπλωματικής, σφραγίδα της Χάγης μετά τη λήψη του πτυχίου.

Α.  Υποχρεωτικά Μαθήματα (13 μαθήματα- 30 ECTS)

1. Biological and social foundation of children with special educational needs (SEN)
2. Psycho-pedagogical dimensions of chlidren with SEN
3. Psychology of atypical development
4. Management of the classroom activities
5. Special education of schoolchildren with mental retardation
6. Special education of schoolchildren with hearing disorders
7. Special education of schoolchildren with visual disorders
8. Special education of schoolchildren with multiple disorders
9. Ergonomics of children and adults with SEN
10. Special Education of children with neurosomatic disorders
11. Introduction in speech pathology and therapy
12. Specifics of linguistic education of students with SEN
13. Making a graduation thesis

Β  Μαθήματα Επιλογής ( ο φοιτητής επιλέγει 3 από τα 7 προσφερόμενα μαθήματα – 15 ECTS)

1. Braille
2. Sign language
3. Art Therapy
4. Types of interaction between school and non-school institutions
5. Clinical Linguistics
6. Deficit of non-verbal communication of student with developmental language disorders
7. Kinesitherapy in children with special educational needs

ΔιπλωματικήΕργασία (15 ECTS) Εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας κατά τη διάρκεια του Β’ Εξαμήνου.

ΓΠρακτική Άσκηση (ο φοιτητής θα πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στη Βουλγαρία) (30 ECTS)

Ο φοιτητής θα πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση, σε συνεργαζόμενο φορέα του Πανεπιστημίου, στη Σόφια. 

Οι σπουδές του Αγγλόφωνου μεταπτυχιακού Ειδικής Αγωγής είναι αναγνωρισμένες από το Ελληνικό Δημόσιο (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., πρώην Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)  και παρέχουν παιδαγωγική επάρκεια σε πτυχιούχους καθηγητικών σχολών που δεν διαθέτουν πτυχίο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης). Οι απόφοιτοι μπορούν να πάρουν άμεσα άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος.

ΑΦΟΡΑ:

 • Σε πτυχιούχους ΑΕΙ που ενδιαφέρονται για πρόσθετη μοριοδότηση μέσω διαγωνισμών ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών (2,5 επιπλέον μόρια) και να πιστοποιήσουν την παιδαγωγική τους επάρκεια (απαραίτητη προϋπόθεση για διορισμό μετά το 2014).
 • Σε πτυχιούχους ΑΕΙ, μη καθηγητικών σχολών που δεν διαθέτουν Πτυχίο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (αποκτώντας την παιδαγωγική επάρκεια κατατάσσονται πρώτοι στον οικείο πίνακα).
 • Σε πτυχιούχους ΑΕΙ που ενδιαφέρονται να διοριστούν ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι στα ειδικά σχολεία, στα τμήματα ένταξης και παράλληλης στήριξης (κατατάσσονται πρώτοι στον αντίστοιχο πίνακα ΣΜΕΑΕ – η προϋπηρεσία μεταφέρεται στον ενιαίο πίνακα).
 • Σε διορισμένους Καθηγητές και Δασκάλους που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν σαν διευθυντικά στελέχη εκπαίδευσης, ειδικών σχολείων και εξειδικευμένων κέντρων (ΚΔΑΥ).
 • Σε διορισμένους Καθηγητές και Δασκάλους για την ενίσχυση των προσόντων και της αξιολόγησής τους.
 • Όσους ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους με ένα αναγνωρισμένης αξίας μεταπτυχιακό.

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ:

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ του Κρατικού Πανεπιστημίου “St. Kliment Ohridski”, στη Σόφια Βουλγαρίας σε επιλεγμένες περιόδους, με ευέλικτο πρόγραμμα στην Αγγλική Γλώσσα. Το Πανεπιστήμιο της Σόφιας είναι το μεγαλύτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Βουλγαρίας τόσο σε μέγεθος όσο και σε κύρος. Λειτουργεί από το 1888 και φοιτούν σ’ αυτό περίπου 35.000 φοιτητές ενώ το ακαδημαϊκό του προσωπικό ανέρχεται στις 3.000.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: απαιτείται δίμηνη περίπου διαδικασία που μεσολαβεί από την υποβολή μέχρι και την διεκπεραίωση των αιτήσεων, γι αυτό μη περιμένεις άλλο, κάλεσε μας για εγγραφή ώστε να πάρεις άμεσα τα μόρια για ΟΠΣΥΔ στο επόμενο άνοιγμα των πινάκων εκπαιδευτικών.

Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Αναγνώριση Πτυχίων, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Βουλγαρίας από τον ΔΟΑΤΑΠ

OKALITEROS.GR αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση πτυχίων που αποκτήθηκαν στη Βουλγαρία τόσο στον ΔΟΑΤΑΠ αλλά και σε λοιπούς φορείς, επαγγελματικούς συλλόγους και υπηρεσίες. Ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών αποφοίτησης και αναγνώρισης πτυχίων και μεταπτυχιακών από πανεπιστήμια Βουλγαρίας, τόσο σε Βουλγαρία όσο και σε Ελλάδα.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει για λογαριασμό των απόφοιτων  πανεπιστημίων Βουλγαρίας εξ ολοκλήρου την διεκπεραίωση της διαδικασίας νομιμοποίησης πτυχίων  ορκωμοσίας και συνοδευτικών εγγράφων

 • Έλεγχος κατάθεση παραλαβή όλων των απαραίτητων εγγράφων και βεβαιώσεων σε Υπουργεία Βουλγαρίας
 • Σφραγίδα Χάγης
 • Αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Επίσημες μεταφράσεις Βουλγαρικών και επικυρώσεις
 • Διαδικασίες αναγνώρισης σε ΔΟΑΤΑΠ σύμφωνα με τη Ελληνική Νομοθεσία

Στην Ελλάδα αρμόδιος φορέας για την αναγνώριση των πτυχίων που απονέμονται από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού και για την πληροφόρηση για σπουδές σε άλλη χώρα είναι ο ΔΟΑΤΑΠ. Εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και για την επίτευξη του στόχου του συλλέγει πληροφορίες για το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας καθώς και για την ανώτατη εκπαίδευση σε διεθνές επίπεδο, ενώ συνεργάζεται παράλληλα και με άλλα όργανα για να αξιολογείται συνεχώς η ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης.

Στην  περίπτωση που ένας απόφοιτος ξένου πανεπιστημιακού ιδρύματος, θέλει να συνεχίσει διδακτορικές ή μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, ή να εργαστεί στον δημόσιο τομέα, πρέπει να καταθέσει ορισμένα δικαιολογητικά μαζί με τον τίτλο σπουδών του στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ώστε να εξεταστεί η αντιστοιχία του με τα ελληνικά πανεπιστήμια.

Ο  Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών  και Πληροφόρησης  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) έχει στόχο :

 • Την αναγνώριση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης και
 • Την παροχή πληροφοριών σχετικά με σπουδές Ανώτατης Εκπαίδευσης στην αλλοδαπή και στην ημεδαπή.

Οι αιτήσεις αναγνώρισης κατατίθενται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα   https://e-doatap.doatap.gr/ χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxis. Σε αυτή, μπορείτε να καταθέσετε σκαναρισμένα τα απαραίτητα έγγραφα, τα οποία αναλαμβάνουμε να σας ετοιμάσουμε εμείς.

Ο ΔΟΑΤΑΠ αναγνωρίζει ακαδημαϊκούς τίτλους και δίνει αντιστοιχία με τίτλους που απονέμονται από τα ελληνικά ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Δεν έχει καμία σχέση με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τους. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων πανεπιστημίων της Βουλγαρίας, ρυθμίζονται με την Οδηγία 2005/36/ΕΕ σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικής ειδίκευσης, που τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2013/55/ΕΕ.

Υπάρχει η ακαδημαϊκή και η επαγγελματική αναγνώριση των πτυχίων. Κάποιοι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού μπορούν να αναγνωριστούν και ακαδημαϊκά και επαγγελματικά, ενώ άλλοι μπορούν να αναγνωριστούν μόνο στον επαγγελματικό τομέα. Είναι σημαντικό να γνωρίζεις ότι ο κάτοχος ενός τίτλου που αναγνωρίστηκε μόνο επαγγελματικά στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. δεν μπορεί να ακολουθήσει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Ελλάδα.

Από τον αρμόδιο φορέα αναγνωρίζεται η ισοτιμία ενός τίτλου σπουδών εάν πληροί τα δύο παρακάτω:

 • Η διάρκεια της φοίτησης και η διαδικασία της μάθησης, της αξιολόγησης και της αποφοίτησης των φοιτητών τηρούν τις απαιτήσεις των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής
 • Τουλάχιστον το μισό πρόγραμμα σπουδών έχει υλοποιηθεί στο ομοταγές εκπαιδευτικό ίδρυμα που απονέμει τον τίτλο. Εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις για την ισοτιμία του πτυχίου, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει εξεταστεί με επιτυχία στα κύρια μαθήματα του προγράμματος σπουδών της ημεδαπής, ώστε ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. να αναγνωρίσει και την αντιστοιχία του τίτλου σπουδών.

Η απόφαση για την αναγνώριση ισοτιμίας ενός τίτλου σπουδών εκδίδεται σε χρονικό διάστημα 60 ημερών ενώ για την περίπτωση της ισοτιμίας και της αντιστοιχίας μέσα σε διάστημα ενενήντα ημερών από την συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Εάν απορριφθεί ένα αίτημα αναγνώρισης τίτλου σπουδών, ο κάτοχος του δικαιούται να υποβάλλει αίτηση για επανεξέταση μέσα σε ένα χρόνο από τη στιγμή που κοινοποιήθηκε η απόρριψη.

Οι τίτλοι σπουδών στα διδακτορικά και τα μεταπτυχιακά προγράμματα των ξένων πανεπιστημίων αναγνωρίζονται μόνο ως ισότιμοι. Για να αναγνωριστεί ο βασικός τίτλος σπουδών ξένου πανεπιστημιακού ιδρύματος, πρέπει ο κάτοχός του να προσκομίσει τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Το Πανεπιστήμιο της Σόφιας – Sofia University St. Kliment Ohridski

Το Πανεπιστήμιο της Σόφιας St. Kliment Ohridski είναι το πρώτο πανεπιστήμιο που ιδρύθηκε στη Βουλγαρία. Διαθέτει 16 σχολές και οι περισσότερες από αυτές προσφέρουν προγράμματα Bachelor και Master στη βουλγαρική και αγγλική γλώσσα. Τα προσιτά δίδακτρα, η εξαιρετική τοποθεσία του πανεπιστημίου και η μεγάλη φήμη του κάνουν το Πανεπιστήμιο της Σόφιας ένα από τα πιο επιθυμητά μέρη για σπουδές. 

Το Πανεπιστήμιο της Σόφιας είναι το παλαιότερο και ένα από τα πιο γνωστά πανεπιστήμια της Βουλγαρίας. Περιλαμβάνει 16 διαφορετικές σχολές: Σχολή Ιστορίας, Σχολή Κλασικής και Σύγχρονης Φιλολογίας, Νομική Σχολή, Σχολή Εκπαιδευτικών Σπουδών και Τεχνών, Θεολογική Σχολή, Σχολή Μαθηματικών και Πληροφορικής, Σχολή Χημείας και Φαρμακευτικής, Σχολή Γεωλογίας και Γεωγραφίας, Φιλοσοφική Σχολή, Σχολή Σλαβικών Σπουδών, Σχολή Αγωγής, Σχολή Δημοσιογραφίας και Επικοινωνίας, Σχολή Οικονομικών και Διοίκησης, Σχολή Φυσικής, Βιολογική Σχολή, Ιατρική Σχολή. Το τελευταίο είναι δημοφιλές μεταξύ των ξένων φοιτητών – το πρόγραμμα σπουδών Ιατρική στα Αγγλικά προσελκύει πολλούς υποψηφίους κάθε χρόνο.

Το Πανεπιστήμιο της  Σόφιας έχει πολλά συνεργαζόμενα πανεπιστήμια που επιτρέπουν στους φοιτητές να περάσουν ένα εξάμηνο στο εξωτερικό. Επίσης,  έχει λάβει πολλά έγκυρα βραβεία στον τομέα της εκπαίδευσης και λαμβάνει μέρος σε πολλαπλά ερευνητικά προγράμματα και εκδηλώσεις, ώστε οι μαθητές να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να αποκτήσουν βαθύτερη γνώση σε τομείς που τους  εμπνέουν.

Είναι σημαντικό  να γνωρίζετε ότι τα πτυχία που εκδίδονται από το Πανεπιστήμιο της Σόφιας St. KlimentOhridski είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Είναι διαπιστευμένο πανεπιστήμιο και η Βουλγαρία είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε το δίπλωμα θα σας δώσει την ευκαιρία να εργαστείτε στο εξωτερικό μετά την αποφοίτησή σας.

Επίσης, οι περισσότερες πανεπιστημιακές σχολές βρίσκονται μέσα ή κοντά στο κέντρο της πόλης, ακριβώς δίπλα σε ορισμένους από τους κύριους σταθμούς του μετρό και αξιοθέατα. Σε κοντινή απόσταση θα βρείτε επίσης πολλά πάρκα (π.χ. πάρκο Borisova gradina) και εμπορικά κέντρα όπου μπορείτε να περάσετε τον ελεύθερο χρόνο σας.

Μεταπτυχιακά τμήματα  και αναλυτικά προγράμματα σπουδών

 • Educational Theory and Management

  • Educational Management
 • Pedagogy

  • Pedagogical interaction with children with problematic behavior
  • Social prevention and consulting
  • Pre-School and Primary School Pedagogy
  • Education for gifted children
  • Pre-School Pedagogy
  • Primary School Pedagogy
  • Intercultural Education
  • Pre-school Music Education
  • Information technology training in primary school age
  • Special Pedagogy
 • Pedagogy of Teacing …

  • Physical Education and Sport for gifted children and students
  • Music education and training
  • Sports Animation
  • Pedagogy and Social Format in Fine Arts
  • Technology of Teaching Mathematics and Informatics
  • Career Development and Entrepreneurship
  • Physical Education and Sports
 • Philology

  • Translation and Modern English Literature
  • Balkan Studies
  • Slavic Philology
  • Philological aspects of the work in the media
  • Language and linguistics in the global world
  • Foreign language and ethnology
  • Bulgarian language as a second language
  • Linguistic aspects of language learning
  • Translation – Russian, Czech, Croatian, Serbian, Greek, Slavic or Bulgarian Language (for Foreign Students)
 • History and Archeology

  • Archives and museums. Protection of cultural heritage in the information society
  • History of the Bulgarian lands in the context of European development
  • Archeology
  • Numismatics, Expertise and Assessment of Cultural and Historical Values
 • Philosophy

  • Philosophy
  • Philosophy and Psychoanalysis
  • Practical Philosophy
 • Sociology, Anthropology and Sciences about the Culture

  • Sociology and Anthropology of Religion
  • Internet, new media and culture
  • Media, Production And Business
  • Cultural management and visual communications
  • Sociological studies and political marketing
  • Cultural heritage and cultural tourism
  • Social Management and Public Communications
 • Psychology

  • Forensic psychology
  • Psychology of Management
  • School Psychology
  • Criminal Psychology
 • Political Sciences

  • Social and cultural policies in the European Union
  • Southeastern Europe in contemporary international relations
  • European Integration
  • Civic Education
 • Social Work

  • Social Work
  • Social mediation
  • Social support
  • Social Work with Social-Significant Diseases
  • Psychosocial rehabilitation
 • Public Communications and Information Sceinces

  • Public Relations in business
 • Law

  • Law
 • Administration and Management

  • Tax Administration
  • Health Management
  • Territorial Administration
  • Human resources management in the public sphere
  • Marketing Management and International Business
  • Corporate Management
  • Project Management
  • Management of Regional Development
  • Business Administration
  • Management and human resources development in business sector
 • Economics

  • Finance
  • Marketing
  • Accounting and Financial Management
  • Economics of the Public Sphere
  • Logistics
  • International Business
 • Tourism

  • Management of alternative tourism
  • Hotel and Restaurant Management
  • Management of the tour operator and travel agency activities
  • International tourism
  • Management of the Entertainment Industry
 • Physics

  • Modern Energy Sources and Environmental Protection
  • Energy Management and Sustainable Energy Development
  • Nuclear and Particle Physics
 • Chemistry

  • Biologically active substances and drugs
  • Metrology in chemistry
  • Chemistry and Ecology
 • Earth Sciences

  • Natural and historical heritage
  • Regional Development
  • Ecology and environment protection
  • Information technology in ecology
  • Geographic Information Systems
 • Mathematics

  • Economic Mathematics
 • Computer Sciences

  • Computer Sciences
  • Bioinformatics
  • Information technology in ecology
  • Bussines informatics and econometrics
 • Mechanical Engineering

  • Modeling, Technologies and Management in the Sewing Industry
  • Autotechnical Expertise
 • Electrical engineering, electronics and automation

  • Electronics
 • Communications and Computer Technique

  • Computer systems and technologies
  • Communication Technique and Technology
 • Public Health

  • Kineziologiya
  • Sports Kineziology
  • Logopedical Management in Voice and Fluency Disorders
  • Auditory-verbal therapy after cochlear implantation
  • Clinical logopedics
 • Sport

  • Adapted sports activity and physical exercises
 • Fine Art

  • Marketing and advertising in fashion design
 • Musical and Dancing Arts

  • Theory and criticism of choreographic art
  • Choreography production
  • Master of musical instrument or singing with vocal or instrumental formations conducting
 • Theatre and Film Art

  • Film and TV Directing
  • Film and TV Cinematography
  • Film and TV Editing
  • Film and TV Actor
  • Theater Directing
 • National Security

  • National Security

Συνήθεις Ερωτήσεις – FAQ

Ναι, είναι.

Η ελάχιστη προϋπόθεση αναγνώρισης είναι η διάρκεια 1 έτους η οποία στην ΕΕ αντιστοιχεί σε 60 ECTS. Αυτό σημαίνει πως ένα μονοετές μεταπτυχιακό που σας δίνει 60 ECTS αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ

Θα χρειαστεί μια τυπική διαδικασία, που το κέντρο μας μπορεί να αναλάβει, στο ΔΟΑΤΑΠ (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και πληροφόρησης) και η διάρκεια που συνήθως παίρνει είναι 4 έως 6 μήνες και κοστίζει περίπου 100€. 

Έχουν τη σφραγίδα της Χάγης και πρέπει να μεταφραστούν και να επικυρωθούν απο αρμόδιο δικηγορικό γραφείο. Η Σφραγίδα της Συμβάσεως της Χάγης της 05ης Οκτωβρίου 1961 (APOSTILLE) είναι η επισημείωση που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων.

Το έγγραφο αναγνώρισης του μεταπτυχιακού απο το ΑΤΕΕΝ αποτελεί και το αποδεικτικό της ξένης γλώσσας σε επίπεδο C2 για να λάβεις την ανώτερη μοριοδότηση.

Αν είστε κάτοχος μεταπτυχιακού τουλάχιστον ετήσιας φοίτησης, παίρνετε επίδομα μεταπτυχιακού και προωθείστε κατά δύο μισθολογικά κλιμάκια (ΜΚ) και βαθμολογικά κλιμάκια στην κατηγορία όπου ανήκετε.

Ωστόσο, το δικαίωμα για μεγαλύτερο μισθό ικανοποιείται μόνο αν το περιεχόμενου του μεταπτυχιακού σας είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησής σας στη συγκεκριμένη θέση εργασίας. Αν απορριφθεί η συνάφεια , έχετε το δικαίωμα υποβολής ένστασης.

Σε περίπτωση δικαίωσής σας, η μισθολογική αύξηση από το μεταπτυχιακό θα ισχύσει από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης, όπως αναφέρει η εγκύκλιος για την αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών και την ορθή μισθολογική κατάταξη του Υπουργείου Οικονομικών

Το ECTS (European Credit Transfer System ή Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Διδακτικών Μονάδων),  είναι μία μέθοδος μέτρησης και αποτίμησης των ωρών, του φόρτου εργασίας και γενικότερα της συνολικής ενασχόλησης που προκύπτει από την παρακολούθηση διαλέξεων και τη φοίτηση.

Σε κάθε περίπτωση τα μονοετή μεταπτυχιακά την ΕΕ χορηγούν 60 ή 90 ή 120 ECTS.

Ο αριθμός ECTS αποτελεί ποσοτικό χαρακτηριστικό (όγκος διαβάσματος ) και όχι ποιοτικό. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που τα ECTS δεν αποτελούν κριτήριο διαφορετικής αντιμετώπισης στους δημόσιους φορείς.

Καμία διαφορά. Είναι αναγνωρισμένα απο 60 και πάνω ECTS. 

Οι αιτήσεις για τα Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως στη Βουλγαρία που δίνουν και proficiency στα Αγγλικά ξεκινούν Σεπτέμβριο. Η πλατφόρμα μας δε μένει για πολύ καιρό ανοιχτή και υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός υποψηφίων που θα δεχθούμε, για το λόγο αυτό αν είστε σίγουροι ότι θέλετε τα μόρια, μπορείτε να κάνετε την αίτηση άμεσα.

Ανάλογα με το μεταπτυχιακό, τα μαθήματα ξεκινούν Οκτώβριο και ολοκληρώνονται τον Μάρτιο (1 ακαδημαϊκό έτος) ή ξεκινούν Νοέμβριο και ολοκληρώνονται τον Μάιο (1 ακαδημαϊκό έτος).

Ανάλογα το μεταπτυχιακό που θα επιλέξεις, το μάθημα είναι σύγχρονο, μία ή δύο φορές την εβδομάδα, για 2 ή 3 ώρες. 

Υπάρχει δικαίωμα απουσιών

Παρέχουμε δωρεάν μαθήματα Αγγλικών

Υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια του Μεταπτυχιακού

Ναι. 

Είτε θέλεις να παρακολουθήσεις δυο μονοετή εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά της Βουλγαρίας, είτε παρακολουθείς κάποιο άλλο μεταπτυχιακό και θέλεις να παρακολουθήσεις ταυτόχρονα και το μονοετές εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό Βουλγαρίας, γίνεται.

Ασφαλώς. Κατόπιν ραντεβού μπορούμε να τα πούμε απο κοντά στα γραφεία μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Πάτρα. Ωστόσο μπορούμε να κάνουμε βιντεοκλήση ή να μιλήσουμε στο τηλέφωνο για οτιδήποτε σας απασχολεί.

Διοργανωτές

SOFIA UNIVERSITY KLIMENT OHRIDSKI OKALITEROS.GR
OKALITEROS.GR ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ