Μαθηματικά για Οικονομολόγους

Απλός τόκος

Περιεχόμενα [show]

Σύνοψη

Οι βασικές έννοιες αυτού του κεφαλαίου είναι

 • Αρχικό κεφάλαιο ή παρούσα αξία (συμβολισμός Κο ή PV)
 • Τελικό κεφάλαιο ή μελλοντική αξία (συμβολισμός Κn ή FV)
 • Επιτόκιο (συμβολισμός i ή r )
 • Χρόνος (συμβολισμός n Ακέραιες περιόδους, μ/ρ κλάσμα χρονικών περιόδων) ΣΤΟΧΟΙ
 • Κατανόηση και χρησιμοποίηση του τύπου υπολογισμού τελικού κεφαλαίου με απλό τόκο.
 • Διάκριση της χρονικής περιόδου και εφαρμογή του τύπου.
 • Μεταβολή επιτοκίου ή χρόνου, ώστε να μπορεί να εφαρμοσθεί ο τύπος υπολογισμού, όταν το επιτόκιο ή ο χρόνος εκφράζονται σε διαφορετική χρονική περίοδο από την περίοδο του επιτοκίου.
 • Εύρεση παρούσας αξίας, όταν γνωρίζουμε τη μελλοντική αξία κεφαλαίου.
 • Εύρεση χρόνου ή επιτοκίου, για να φθάσουμε στο τελικό κεφάλαιο που επιθυμούμε. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ

Διαθέτουμε κεφάλαιο 2.000 ευρώ και θέλουμε να αγοράσουμε ένα μηχάνημα αξίας 3.000 ευρώ. Θα πρέπει να δανειστούμε 1.000 ευρώ με επιτόκιο 6% ή να καταθέσουμε το κεφάλαιο μας σε αποταμιευτικό λογαριασμό με επιτόκιο 4% και να αγοράσουμε το μηχάνημα σε ένα χρόνο, όταν η τιμή του θα είναι 2.500 ευρώ;

Με ποιο τρόπο υπολογίζουμε την αξία χρήματος σε διαφορετικές χρονικές στιγμές;

Ιστορία τόκου

Οι πρώτες καταγραφές πιστώσεων χρονολογούνται πίσω στο 3.000 π.Χ., στον πολιτισμό των Σουμέριων, ενώ και σε άλλους πολιτισμούς είναι φανερή η ύπαρξη δανείων, πριν τη δημιουργία νομίσματος. Συγκεκριμένα αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι οι συναλλαγές γίνονταν με ανταλλαγές αγαθών ή με πολύτιμα μέταλλα. (Σόρμας & Σαριαννίδης, 2014).

Στην Παλαιά Διαθήκη, στο Δευτερονόμιο κεφάλαιο 23, στίχους 20 και 21, διαβάζουμε τα ακόλουθα

 

 

«Οὐκ ἐκτοκιεῖς τῷ ἀδελφῷ σου τόκον ἀργυρίου καὶ τόκον βρωμάτων καὶ τόκον παντὸς πράγματος, οὗ ἐὰν ἐκδανείσῃς. τῷ ἀλλοτρίῳ ἐκτοκιεῖς, τῷ δὲ ἀδελφῷ σου οὐκ ἐκτοκιεῖς, ἵνα εὐλογήσῃ σε Κύριος ὁ Θεός σου ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου ἐπὶ τῆς γῆς, εἰς ἣν εἰσπορεύῃ ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτήν.» (http://www.myriobiblos.gr/bible/ot/chapter.asp?book=5&page=23).

 

 

Ο τόκος, κατά τον Μεσαίωνα, θεωρούνταν από τη Χριστιανική Εκκλησία ως κάτι γενικά και συνολικά ανήθικο, ανεπίτρεπτο και αμαρτωλό. Ο Εβραϊκός νόμος επίσης απαγόρευε τη χορήγηση δανείων με τόκο, αλλά αυτό μπορούσε να ερμηνευτεί ως απαγόρευση τόκου σε δάνεια προς τους ομοεθνείς, και δεν απαγόρευε τον τόκο σε δάνεια προς χριστιανούς. Ωστόσο, με το πέρασμα του χρόνου, οι πεποιθήσεις αυτές ατόνησαν και σήμερα ο δανεισμός αποτελεί συνήθη πρακτική σε πολιτισμούς με χριστιανισμό ή ιουδαϊσμό. Ωστόσο στα ισλαμικά Κράτη, ακόμα και σήμερα, η τοκοφορία των κεφαλαίων αντίκειται στους Νόμους και τη Θρησκεία, οδηγώντας σε ένα ειδικό καθεστώς λειτουργίας των τραπεζών. (Τόκος Wiki, 2015).

 

 

Ο ίδιος ο Χριστός στην γνωστή παραβολή των ταλάντων αναφέρεται στον τόκο, χωρίς να φαίνεται ότι τον καταδικάζει. Σε άλλη ομιλία του αναφέρει: «Καί ἐὰν δανείζητε παρ’ ών ελπίζετε απολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις έστί; καί γάρ οί άμαρτωλοί άμαρτωλοῖς δανείζουσιν ίνα άπολάβωσι τά ίσα.».

Ορισμοί – έννοιες

Ας δούμε, στη συνέχεια, πώς ορίζουμε τις έννοιες που εμπλέκονται στον υπολογισμό του τόκου.

Χρήμα

Το χρήμα έχει δύο ερμηνείες. Αρχικά ορίζεται ως ανταλλακτικό μέσο και μέτρο αξίας αγαθών και υπηρεσιών. Το ονομάζουμε «ανταλλακτικό μέσο», γιατί το χρησιμοποιούμε, προκειμένου να πάρουμε στην κατοχή μας διάφορα αγαθά ή να εξασφαλίσουμε υπηρεσίες. Το ονομάζουμε «μέτρο αξίας», γιατί μετράμε την αξία κάθε αγαθού ή υπηρεσίας ανάλογα με το ποσό χρημάτων που πρέπει να δώσουμε, για να πάρουμε το αγαθό ή την υπηρεσία.

Υπάρχει και μια ακόμη λειτουργία του χρήματος. Αποτελεί μέσο διαφύλαξης αγοραστικής δύναμης. Οποιαδήποτε στιγμή το χρειαστούμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άμεσα το χρήμα, αφού είναι άμεσα ρευστοποιήσιμο. Το μειονέκτημά του είναι ότι σε περιόδους πληθωρισμού χάνει την αξία του, δηλαδή όταν οι τιμές των αγαθών ανεβαίνουν, μπορούμε να αγοράσουμε λιγότερα αγαθά. (Χατζηνικολάου, 2011)

 

 

Θα πρέπει να σημειωθεί πως έχει ασκηθεί κριτική στις μέρες σχετικά με την επιδίωξη του χρήματος.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι:

«Το χρήμα δεν αντιμετωπίζεται από τους κερδοσκόπους ως μέσο παραγωγής αγαθών ή προσφοράς υπηρεσιών, άλλα θεωρείται ως αγαθό καθεαυτό. Γίνεται, δηλαδή, αυτοσκοπός, και συσσωρεύεται, χωρίς καν να εισάγεται στην πραγματική οικονομία. Δεδομένου μάλιστα ότι αυτό «πλαστικοποιείται» και

«εξαϋλώνεται» μπορεί να συνάγεται ευκολότερα και να μετακινείται απεριόριστα. Το νεκρό αυτό χρήμα παράγει χρήματα, όπως η εργασία, και μάλιστα πολύ γρηγορότερα, πολύ ευκολότερα και πολύ περισσότερα από αυτήν. Έτσι διαμορφώνεται μια τερατώδης άκαρπη οικονομία, που φαλκιδεύει την πραγματική οικονομία, δημιουργεί στρεβλώσεις, παραμορφώνει την φυσική της πορεία και την κατευθύνει σε αδιέξοδο, ενώ ταυτόχρονα υποβαθμίζει την εργασία και ευτελίζει τους εργαζόμενους.» (Μαντζαρίδης, 2014)

 

 

Περισσότερα για θεολογική θεώρηση του χρήματος και τόκου στο κείμενο σε παράθεση της εισαγωγής. (http://www.oodegr.co/oode/koinwnia/oikonomika/kapital_tokoi1.htm)

Κεφάλαιο

Το χρήμα που έχει παραγωγική αξία, όταν δανειστεί ή αποταμιευτεί, ονομάζεται «κεφάλαιο».

«Παραγωγική αξία» σημαίνει δυνατότητα να παράγει νέο κεφάλαιο, είτε γιατί παράγει νέα αγαθά ή νέα τεχνολογία ή νέα γνώση, τα οποία μπορούν να παράγουν νέα αγαθά. Κεφάλαιο, δηλαδή, ονομάζεται κάθε οικονομικό αγαθό που εκφράζεται σε μονάδες νομισμάτων και έχει την ικανότητα να αυξάνεται. Κατά συνέπεια, τα χρηματικά ποσά που διατηρούμε στο σπίτι μας για τις τρέχουσες ανάγκες μας δεν είναι κεφάλαια από οικονομικής απόψεως. Για τον ίδιο λόγο χρήμα που «κρύβεται» σε συρτάρι ή μπαούλο για

 

 

«ώρα ανάγκης» δεν είναι κεφάλαιο, αφού δεν έχει παραγωγική αξία, αλλά έχει μόνο ανταλλακτική αξία.

Τόκος (Interest)

Ονομάζεται το ποσό που παράγει ένα κεφάλαιο σε ορισμένο χρόνο. Με άλλη ερμηνεία, τόκος είναι η πρόσθετη αμοιβή, την οποία δίνει ο οφειλέτης στο δανειστή, για το δικαίωμα της χρησιμοποίησης εκμετάλλευσης του κεφαλαίου του.

Επιτόκιο (Interest Rate)

Ο τόκος μιας μονάδας χρήματος στη μονάδα χρόνου. Εκφράζεται σε ποσοστό. Το επιτόκιο μάς βοηθάει στον υπολογισμό του τόκου αλλά και στη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών προσφορών τόκου από τις τράπεζες. Συμβολίζεται με i ή με r. Πρέπει να προσέχουμε πολύ σε ποια μονάδα χρόνου αναφέρεται. Συνήθως αναφέρεται ως ο τόκος μιας μονάδας χρήματος σε ένα έτος, αλλά κάποιες φορές μπορεί να έχουμε μηνιαίο ή εξαμηνιαίο επιτόκιο.

Χρόνος

Στα οικονομικά χρόνος σημαίνει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ένα χρηματικό ποσό έχει παραγωγική ικανότητα. Συμβολίζεται με n, όταν εκφράζεται σε έτη, εξάμηνα και τρίμηνα, με μ, όταν εκφράζεται σε μήνες και με ν, όταν εκφράζεται σε ημέρες.

Βραχυπρόθεσμες οικονομικές πράξεις ονομάζονται οι οικονομικές πράξεις με χρονική διάρκεια το πολύ ένα έτος.

 

Μακροπρόθεσμες οικονομικές πράξεις ονομάζονται οι οικονομικές πράξεις με χρονική διάρκεια μεγαλύτερη από πέντε έτη.

Μεσοπρόθεσμες πράξεις ονομάζονται οι οικονομικές πράξεις με χρονική διάρκεια από 1 έως 5 έτη. Η αρχή οικονομικής ισοδυναμίας έχει ως εξής:

«Άνισα χρηματικά ποσά, μπορεί να είναι οικονομικά ισοδύναμα».

Αντιστοιχούν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, αλλά οικονομικά είναι το ίδιο ισοδύναμο ποσό, αφού κατά τη διάρκεια του χρόνου, οποιοδήποτε κεφάλαιο αυξάνει με τον τόκο του. Είναι η γνωστή σε όλους μας ρήση: «Ο χρόνος είναι χρήμα».

Κεφαλαιοποίηση του τόκου, ονομάζεται η πράξη ενσωμάτωσης του τόκου στο κεφάλαιο.

Αυτή μπορεί να γίνει είτε μόνο μια φορά στο τέλος του χρονικού διαστήματος, είτε πολλές φορές σε μικρότερα χρονικά διαστήματα είτε συνεχώς στην ιδανική περίπτωση με άμεση ενσωμάτωση τόκων.

Διακρίσεις τόκου

Ο τόκος διακρίνεται σε απλό τόκο και σύνθετο τόκο, ανάλογα με το αν τον εισπράττουμε μόλις σχηματισθεί ή όχι.

Απλός τόκος

Το αρχικό κεφάλαιο παραμένει ίδιο και έχουμε κεφαλαιοποίηση του τόκου μία φορά στο τέλος της περιόδου τοκισμού.

Σύνθετος τόκος

Το αρχικό κεφάλαιο μεταβάλλεται αυξανόμενο με τον τόκο κάθε χρονικής περιόδου. Ο τόκος , δηλαδή, ενσωματώνεται στο κεφάλαιο και επανατοκίζεται. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται κεφαλαιοποίηση, και συμβαίνει πολλές φορές σε μικρά χρονικά διαστήματα.

Υπολογισμός απλού τόκου

Συμβολισμοί

Το αρχικό κεφάλαιο στα επόμενα το συμβολίζουμε με Κο ή PV.

Το τελικό κεφάλαιο στα επόμενα το συμβολίζουμε με Κn ή FV. Ο τόκος συμβολίζεται με Ι.

Το επιτόκιο συμβολίζεται με i ή r.

Ο χρόνος συμβολίζεται με -n, όταν πρόκειται να συμβολίζουμε ακέραιες χρονικές περιόδους, ενώ για κλάσμα χρονικών περιόδων συμβολίζουμε τους μήνες με –μ και τις μέρες με –ν.

Ο απλός τόκος εξαρτάται από το κεφάλαιο, το χρόνο και το επιτόκιο. Η εξάρτηση αυτή είναι ανάλογη και έτσι ο τύπος για τον υπολογισμό απλού τόκου είναι:

Ι=Ko*n*i

Όπου Ι είναι ο τόκος του κεφαλαίου Ko και n είναι οι ακέραιες χρονικές περίοδοι (έτη, εξάμηνα, τρίμηνα κλπ.) και i το επιτόκιο για μία χρονική περίοδο αντίστοιχα με την μέτρηση του χρόνου.

Σημεία προσοχής

Η περίοδος μέτρησης του επιτοκίου θα πρέπει να συμπίπτει με τις περιόδους μέτρησης του χρόνου. Με n συμβολίζονται οι ακέραιες χρονικές περίοδοι και το επιτόκιο που αντιστοιχεί σε μία από τις n χρονικές περιόδους (έτος, ή εξάμηνο ή μήνας…), γράφεται σε δεκαδική μορφή (όχι σε %). Δηλαδή, αν ο τόκος υπολογίζεται κάθε εξάμηνο με επιτόκιο εξαμήνου 2%, αν έχουμε 3 έτη, θα πρέπει στον τύπο να γράψουμε το επιτόκιο 0,02 και ο χρόνος θα είναι 6 εξάμηνα (3 έτη με 2 εξάμηνα ανά έτος).

Μέτρηση της χρονικής περιόδου

Έστω i το ετήσιο επιτόκιο. Πολλές φορές ο χρόνος δεν είναι ακέραιος αριθμός ετών, αλλά περιλαμβάνει και μήνες ή και μέρες. Στην περίπτωση αυτή μετατρέπουμε όλο το χρόνο σε μήνες, ή όλα τα έτη και τους μήνες σε μέρες.

Αν το κεφάλαιο τοκίζεται για μ μήνες, ο τύπος του τόκου θα είναι:

Ι=Ko*μ*i /12

Αν το κεφάλαιο τοκίζεται για ν ημέρες, ο τύπος του τόκου θα είναι Ι=Ko*ν*i /365 για πολιτικό έτος:

και

Ι=Ko*ν*i /360 για μεικτό ή εμπορικό έτος

Σε όλους τους παραπάνω τύπους το επιτόκιο αντιστοιχεί σε έτος. Αν αντιστοιχεί σε εξάμηνο, θα πρέπει οι παρανομαστές να αλλάξουν σε 6, για τους μήνες, και σε 180, για τις μέρες.

Υπολογισμός τοκοφόρων ημερών

Για να υπολογίσουμε τους τελευταίους τύπους, πρέπει πρώτα να υπολογίσουμε τις τοκοφόρες ημέρες. Για τον υπολογισμό τους ισχύουν τα εξής:

α) Αν θεωρήσουμε τους μήνες με τις πραγματικές τους ημέρες (30 ή 31 για κάθε μήνα και 28 ή 29 για το Φεβρουάριο) και το έτος με 365 (ή 366 για δίσεκτο έτος) ημέρες, τότε λέμε ότι χρησιμοποιούμε το πολιτικό έτος.

Χρησιμοποιείται από τις τράπεζες και τα ταμιευτήρια.

β) Αν θεωρήσουμε τους μήνες με τις πραγματικές τους ημέρες (30 ή 31 για κάθε μήνα και 28 ή 29 για το Φεβρουάριο) και το έτος με 360 ημέρες, τότε λέμε ότι χρησιμοποιούμε το μεικτό έτος.

γ) Αν θεωρήσουμε ότι όλοι οι μήνες έχουν 30 ημέρες και το έτος 360 ημέρες, τότε λέμε ότι χρησιμοποιούμε το εμπορικό έτος.

Βραχυπρόθεσμες οικονομικές πράξεις

Στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο και στα ταμιευτήρια των τραπεζών για τον υπολογισμό των τοκοφόρων ημερών ισχύουν τα εξής:

α) τα χρήματα που καταθέτουν οι πελάτες φέρνουν τόκο από την επόμενη ημέρα και η ημέρα της αναλήψεως δεν θεωρείται τοκοφόρος,

β) τα χρήματα που δανείζονται οι διάφοροι πιστωτικοί οργανισμοί παράγουν τόκο από την ημέρα που χορηγούνται τα χρήματα στους πελάτες.

Τελικό κεφάλαιο ή τελική αξία ενός κεφαλαίου (Κn)

Τελικό κεφάλαιο ή τελική αξία ενός κεφαλαίου (συμβολίζεται με Κn) είναι το άθροισμα του αρχικού κεφαλαίου (Κ0) συν τον τόκο (Ι) που παράχθηκε στο τέλος της χρονικής περιόδου, αν το κεφάλαιο τοκίζεται για χρόνο n.

Η τελική αξία Kn του κεφαλαίου Κ0, αντικαθιστώντας με τον τύπο του τόκου Ι=Ko*n*i, δίνεται από τον τύπο:

Kn = K0 + I = K0 + K0 n i =K0 (1+n i)

 

Άσκηση με λύση

Πόσος θα είναι ο τόκος κεφαλαίου 10.000 ευρώ, το οποίο τοκίζεται για 5 έτη με ετήσιο επιτόκιο 3%; Λύση

Το αρχικό κεφάλαιο είναι Κο=10.000

Το επιτόκιο γράφεται i=3%=0.03

Ο χρόνος είναι n=5 έτη

Ο τόκος θα υπολογισθεί με τον τύπο: Ι=Ko*n*i =10.000* 5*0,03=1.500 ευρώ

4.7   Άσκηση-παράδειγμα

Πόσος θα είναι ο τόκος κεφαλαίου 10.000 ευρώ το οποίο τοκίζεται για 5 έτη με εξαμηνιαίο επιτόκιο 3%; Λύση

Το αρχικό κεφάλαιο είναι Κο=10.000

Το επιτόκιο γράφεται i=3%=0,03

Ο χρόνος είναι n=5 έτη =10 εξάμηνα

Ο τόκος θα υπολογισθεί με τον τύπο: Ι=Ko*n*i =10.000*10*0,03=3.000 ευρώ.

Παρατηρούμε ότι στην άσκηση αυτή για εξαμηνιαίο επιτόκιο 3% ο τόκος που προκύπτει είναι διπλάσιος από τον τόκο που προέκυψε στην προηγούμενη άσκηση, όπου το επιτόκιο ήταν 3% το έτος.

4.8   Ερώτηση

Μετά από δύο έτη, ο τόκος 100 ευρώ κάθε εξάμηνο θα είναι συμφερότερος από τον τόκο κάθε έτος; Υποθέστε ότι το επιτόκιο είναι 2,5% κάθε εξάμηνο και 5% κάθε έτος.

Απάντηση

Τα     δύο     έτη     αντιστοιχούν     σε     4     εξάμηνα     και     ο     συνολικός     τόκος     θα     είναι Ιεξαμηνα =100*4*0,025=10

Στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε έτη αντί για εξάμηνα θα έχουμε Ιέτη= 100*2*0,05=10

Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει διαφορά στο απλό τόκο σε έτος ή σε πιο σύντομες χρονικές περιόδους, αν το επιτόκιο είναι ανάλογο με την χρονική περίοδο.

4.9   Άσκηση-παράδειγμα

Να βρεθεί ο τόκος κεφαλαίου 3.000 ευρώ, το οποίο τοκίστηκε με επιτόκιο 4% το τρίμηνο για 3 έτη και 6 μήνες. Ποια είναι η τελική αξία του κεφαλαίου;

Λύση

Αφού το επιτόκιο είναι τριμηνιαίο, μετατρέπουμε το χρόνο σε τρίμηνα. Τα 3 έτη και 6 μήνες είναι 3*4+2= 14 τρίμηνα.

Επομένως ο τόκος του κεφαλαίου 3.000 ευρώ θα είναι Ι=3.000*14*0,04=1.680 ευρώ.

Η τελική αξία του κεφαλαίου θα είναι 3.000+1.680=4.680 ευρώ.

 

6   Εύρεση αρχικού κεφαλαίου, χρόνου, επιτοκίου

Κάποιες φορές γνωρίζουμε το τελικό κεφάλαιο που δημιουργείται με τοκισμό, και ζητάμε να υπολογίσουμε το αρχικό κεφάλαιο που απαιτείται, ώστε να δημιουργηθεί το συγκεκριμένο τελικό κεφάλαιο. Άλλες φορές πάλι έχουμε ένα αρχικό κεφάλαιο, θέλουμε να δημιουργηθεί συγκεκριμένο τελικό κεφάλαιο και επιθυμούμε

να βρούμε το χρόνο ή το επιτόκιο που χρειάζεται, για να γίνει αυτό. Σε τέτοιου είδους προβλήματα χρησιμοποιούμε τον τύπο του απλού τόκου, δημιουργούμε μια εξίσωση ανάλογα με τα δεδομένα του προβλήματος και λύνουμε την εξίσωση αυτή ως προς τον άγνωστο που ζητάμε.

6.1   Εύρεση αρχικού κεφαλαίου

Όπως είδαμε νωρίτερα, το τελικό κεφάλαιο Kn προκύπτει από το αρχικό κεφάλαιο K0 με χρήση του τύπου Kn =K0 (1+n i )

Αν δεν γνωρίζουμε το αρχικό κεφάλαιο, αλλά γνωρίζουμε το τελικό κεφάλαιο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον ίδιο αυτό τύπο ως εξής:

Kn =K0 (1+n i ) ó K0 = Kn /(1+n i )

6.2   Εύρεση χρόνου, επιτοκίου

Αν δεν γνωρίζουμε το χρόνο ή το επιτόκιο, αλλά γνωρίζουμε το αρχικό και τελικό κεφάλαιο, ο ίδιος τύπος μπορεί να γραφεί, λύνοντας ως προς n i ως εξής:

n i = Kn / K0 – 1

Αντικαθιστώντας τα δεδομένα που γνωρίζουμε στον παραπάνω τύπο, λύνουμε την εξίσωση που δημιουργείται και βρίσκουμε αντίστοιχα τον άγνωστο χρόνο ή το άγνωστο επιτόκιο. Ο τελευταίος αυτός τύπος χρησιμοποιείται ιδιαίτερα σε προβλήματα όπως: σε πόσο χρόνο αρχικό κεφάλαιο K0 θα γίνει ίσο με τελικό κεφάλαιο Kn. Παρόμοια σε προβλήματα όπως: με ποιο επιτόκιο θα πρέπει να τοκίσουμε αρχικό κεφάλαιο K0, ώστε σε χρόνο n να έχουμε τελικό κεφάλαιο Kn.

6.3   Άσκηση παράδειγμα

Να βρεθεί το επιτόκιο με το οποίο τοκίζεται κεφάλαιο 3.000 ευρώ, ώστε σε 6 μήνες να γίνει 3.600 ευρώ.

Λύση

Χρησιμοποιούμε τον τύπο K0  = Kn /(1+n i),  ο  οποίος μετασχηματίζεται ως εξής:  n i  = Kn / K0  – 1.

Αντικαθιστώντας έχουμε 6* i = 3.600 / 3.000 – 1 <=> 6* i = 1,2 – 1 <=> 6* i = 0,2 <=>  i = 0,2/6=0,033  Επομένως το ζητούμενο επιτόκιο  είναι 0,0333=3,33%  και αντιστοιχεί σε  μηνιαίο επιτόκιο,  αφού  ο

χρόνος μετρήθηκε σε μήνες.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ

 • Πότε εφαρμόζω τον τύπο του τόκου.
  • Πώς αλλάζει ο τύπος, αν ο χρόνος μετριέται σε μήνες ή σε μέρες.
  • Τον τρόπο μέτρησης του χρόνου και εφαρμογής του τύπου στην περίπτωση κλασματικού αριθμού χρονικών περιόδων.
  • Πώς βρίσκω το αρχικό κεφάλαιο, όταν γνωρίζω το τελικό κεφάλαιο.
  • Πώς βρίσκω το χρόνο ή το επιτόκιο, όταν γνωρίζω αρχικό και τελικό κεφάλαιο.

Βιβλιογραφία/Αναφορές

Μαντζαρίδης, Γ. (2014). Ο τόκος κατά τους Πατέρες της Εκκλησίας. Σύναξη 120, 29-40. Σόρμας, Αστ. & Σαριαννίδης, Ν. (2014). Οικονομικά Μαθηματικά. Αυτοέκδοση.

Τόκος Wiki (χ.χ.). Ανακτήθηκε 30 Ιουνίου, 2015, από το Wiki: http://wikipedia.org/wiki/Τόκος Χατζηνικολάου, Δ. (2011). Εισαγωγή στη Μακροοικονομική. Ιωάννινα.

 

Άσκηση 1

Να βρεθεί η τελική αξία κεφαλαίου 5.000 ευρώ, το οποίο τοκίζεται με απλό τόκο για 3 έτη με ετήσιο επιτόκιο 4%.

Απάντηση/Λύση

Θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο της τελικής αξίας κεφαλαίου που είναι η αρχική αξία προστιθεμένη με τον αντίστοιχο τόκο.

Kn =K0 + K0*n*i =5.000+5.000*3*0,04= 5.000+600 = 5.600 ευρώ

Άσκηση 2

Να βρεθεί η τελική αξία κεφαλαίου 5.000 ευρώ, το οποίο τοκίζεται για 3 έτη με επιτόκιο τριμήνου 1%.

Απάντηση/Λύση

Αφού το επιτόκιο είναι τριμηνιαίο, μετατρέπουμε το χρόνο σε τρίμηνα. Τα 3 έτη είναι 3*4= 12 τρίμηνα.

Θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο της τελικής αξίας κεφαλαίου που είναι η αρχικό αξία προστιθεμένη με τον αντίστοιχο τόκο.

Kn =K0 + K0*n*i =5.000+5.000*12*0,01= 5.000+600 = 5.600 ευρώ

Άσκηση 3

Κεφάλαιο 4.500 ευρώ τοκίζεται κάθε εξάμηνο, για 6 έτη με εξαμηνιαίο επιτόκιο 2%. α) Πόσο θα είναι το κεφάλαιο μετά από 4 έτη;

β) Πόσο θα είναι το κεφάλαιο μετά από τα 6 έτη;

γ) Αν το εξαμηνιαίο επιτόκιο ήταν 2,5%, πόση θα ήταν η διαφορά στο κεφάλαιο μετά τα 6 έτη;

Απάντηση/Λύση

α) Αφού το επιτόκιο είναι εξαμηνιαίο, μετατρέπουμε το χρόνο σε εξάμηνα. Τα 4 έτη είναι 4*2=8 εξάμηνα.. Θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο της τελικής αξίας κεφαλαίου που είναι η αρχική αξία προστιθεμένη με τον αντίστοιχο τόκο.

Kn =K0 + K0*n*i =4.500+4.500*8*0,02= 4.500+720 = 5.220 ευρώ

β) Αφού το επιτόκιο είναι εξαμηνιαίο, μετατρέπουμε το χρόνο σε εξάμηνα. Τα 6 έτη είναι 6*2=12 εξάμηνα. Θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο της τελικής αξίας κεφαλαίου που είναι η αρχική αξία προστιθεμένη με τον αντίστοιχο τόκο.

Kn =K0 + K0*n*i =4.500+4.500*12*0,02= 4.500+1080 = 5.580 ευρώ

γ) Αφού το επιτόκιο είναι εξαμηνιαίο, μετατρέπουμε το χρόνο σε εξάμηνα. Τα 6 έτη είναι 6*2=12 εξάμηνα.

Θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο της τελικής αξίας κεφαλαίου που είναι η αρχική αξία προστιθεμένη με τον αντίστοιχο τόκο.

Kn =K0 + K0*n*i =4.500+4.500*12*0,025= 4.500+1350 = 5.850 ευρώ

Η διαφορά από το κεφάλαιο που σχηματίστηκε στο ερώτημα β είναι 5.850-5.580=270 ευρώ

Άσκηση 4

Συμφέρει να αγοράσουμε ένα αυτοκίνητο σήμερα, πληρώνοντας 13.000 ευρώ, ή να καταθέσουμε το ποσό αυτό στην τράπεζα με εξαμηνιαίο επιτόκιο 2% και να αγοράσουμε το αυτοκίνητο σε δύο χρόνια, όταν θα στοιχίζει 14.000 ευρώ; (υπολογίστε την τελική αξία του κεφαλαίου μετά τα δύο έτη και συγκρίνετε με τις 14.000 ευρώ).

Απάντηση/Λύση

Υπολογίζουμε την τελική αξία του κεφαλαίου μετά τα δύο έτη. Αφού το επιτόκιο είναι εξαμηνιαίο, μετατρέπουμε το χρόνο σε εξάμηνα. Τα 2 έτη είναι 2*2=4 εξάμηνα.

Θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο της τελικής αξίας κεφαλαίου που είναι η αρχική αξία προστιθεμένη με τον αντίστοιχο τόκο.

Kn =K0 + K0*n* i =13.000+13.000*4*0,02= 13.000+1040 = 14.040 ευρώ.

Μετά τα δύο χρόνια, θα μπορέσουμε να αγοράσουμε το αυτοκίνητο το οποίο θα στοιχίζει 14.000 ευρώ, και θα μας περισσέψουν και 40 ευρώ για καύσιμα!

Άσκηση 5

Να βρεθεί η τελική αξία κεφαλαίου 3.000 ευρώ το οποίο τοκίζεται για 8 έτη με ετήσιο επιτόκιο 6%, αν ο τόκος υπολογίζεται κάθε τρίμηνο.

Απάντηση/Λύση

Αφού ο τόκος υπολογίζεται κάθε τρίμηνο, μετατρέπουμε το χρόνο σε τρίμηνα και το ετήσιο επιτόκιο σε τριμηνιαίο επιτόκιο. Τα 8 έτη είναι 8*4= 32 τρίμηνα. Το τριμηνιαίο επιτόκιο είναι 6%:4=1,5%.

Θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο της τελικής αξίας κεφαλαίου που είναι η αρχικό αξία προστιθεμένη με τον αντίστοιχο τόκο.

Kn =K0 + K0* n* i =3.000+3.000*32*0,015= 3.000+1.440 = 4.440 ευρώ

Σημείωση: Εεπειδή πρόκειται για απλό τόκο και όχι για ανατοκισμό, αν χρησιμοποιήσουμε τον τύπο με ετήσιο επιτόκιο και μέτρηση του χρόνου σε έτη, θα βρούμε ακριβώς το ίδιο τελικό κεφάλαιο, αφού:

Kn =K0 + K0 n i =3.000+3.000*8*0,06= 3.000+1.440 = 4.440 ευρώ.

Άσκηση 6

Κεφάλαιο 15.000 ευρώ κατατίθεται σε τράπεζα και τοκίζεται κάθε εξάμηνο, για 6 έτη με εξαμηνιαίο επιτόκιο 2%. Κατόπιν το επιτόκιο αλλάζει σε 2,5% το εξάμηνο και η κατάθεση διαρκεί ακόμη 5 έτη με τοκισμό ανά εξάμηνο.

α) Πόσο θα είναι το κεφάλαιο μετά από τα 6 έτη; β) Πόσο θα είναι το κεφάλαιο μετά από τα 11 έτη;

γ) Αν το ίδιο κεφάλαιο κατατεθεί σε τράπεζα με ετήσιο τοκισμό και ετήσιο επιτόκιο 3% για 11 έτη, πόσο θα γίνει το τελικό κεφάλαιο;

Απάντηση/Λύση

α) Αφού το επιτόκιο είναι εξαμηνιαίο, μετατρέπουμε το χρόνο σε εξάμηνα. Τα 6 έτη είναι 6*2=12 εξάμηνα. Θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο της τελικής αξίας κεφαλαίου που είναι η αρχική αξία προστιθεμένη με τον αντίστοιχο τόκο.

Kn =K0 + K0* n* i =15.000+15.000*12*0,02= 15.000+3600 =18.600 ευρώ

β) Αφού το επιτόκιο είναι εξαμηνιαίο, μετατρέπουμε το χρόνο σε εξάμηνα. Τα 5 έτη είναι 5*2=10 εξάμηνα. Θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο της τελικής αξίας κεφαλαίου που είναι η αρχική αξία (μετά τα 6 έτη είναι 18.600) προστιθεμένη με τον αντίστοιχο τόκο.

Kn =K0 + K0 n i =18.600+18.600*10*0,025= 18.600+4.650 = 23.250 ευρώ

γ) Θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο της τελικής αξίας κεφαλαίου που είναι η αρχική αξία προστιθεμένη με τον αντίστοιχο τόκο.

Kn =K0 + K0 n i =15.000+15.000*11*0,03= 15.000+4.950 = 19.950 ευρώ

Η διαφορά από το κεφάλαιο που σχηματίστηκε στο ερώτημα β είναι 23.250-19.950=3.300 ευρώ

Άσκηση 7

Υπάλληλος δανείστηκε στις 1-2-2005 από το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσό 7000 ευρώ με ετήσιο επιτόκιο 4%. Ο τόκος υπολογίζεται κάθε εξάμηνο. Τι ποσό θα πρέπει να επιστρέψει στις 1-2- 2014;

Απάντηση/Λύση

Αφού ο τόκος υπολογίζεται κάθε εξάμηνο, μετατρέπουμε το χρόνο σε εξάμηνα και το επιτόκιο σε εξαμηνιαίο. Από 1-2-2005 μέχρι 1-2-2014 μεσολαβούν 9 έτη και είναι 9*2=18 εξάμηνα.. Το εξαμηνιαίο επιτόκιο είναι 4%:2=2%

Για να βρούμε το ποσό του δανείου που πρέπει να επιστραφεί μαζί με τους τόκους, θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο της τελικής αξίας κεφαλαίου που είναι η αρχική αξία, προστιθεμένη με τον αντίστοιχο τόκο.

Kn =K0 + K0* n*i =7.000+7.000*18*0,02= 7.000+2.520 =9.520 ευρώ

Άσκηση 8

Συμφέρει να αγοράσουμε ένα οικόπεδο σήμερα, πληρώνοντας 40.000 ευρώ, ή να καταθέσουμε το ποσό αυτό στην τράπεζα με εξαμηνιαίο επιτόκιο 3% και να αγοράσουμε το οικόπεδο σε τρία χρόνια, που θα στοιχίζει 45.000 ευρώ;

Απάντηση/Λύση

Υπολογίζουμε την τελική αξία του διαθέσιμου κεφαλαίου 40.000 μετά τα τρία έτη. Αφού το επιτόκιο είναι εξαμηνιαίο, μετατρέπουμε το χρόνο σε εξάμηνα. Τα 3 έτη είναι 3*2=6 εξάμηνα.

Θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο της τελικής αξίας κεφαλαίου που είναι η αρχική αξία προστιθεμένη με τον αντίστοιχο τόκο.

Kn =K0 + K0*n* i =40.000+40.000*6*0,03= 40.000+7.200 = 47.200 ευρώ.

Μετά τα τρία χρόνια, θα μπορέσουμε να αγοράσουμε το οικόπεδο το οποίο θα στοιχίζει 45.000 ευρώ και θα μας περισσέψουν και 2.200 ευρώ.

Άσκηση 9

Να βρεθεί το τελικό κεφάλαιο κατάθεσης 6.000 ευρώ, το οποίο τοκίζεται κάθε έτος με ετήσιο επιτόκιο 4% μετά από 5 έτη και 9 μήνες.

Απάντηση/Λύση

Μετατρέπουμε το χρόνο σε μήνες. Τα 5 έτη και 9 μήνες είναι 5*12=60 μήνες και 9=69 μήνες.

Θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο της τελικής αξίας κεφαλαίου που είναι η αρχική αξία προστιθεμένη με τον αντίστοιχο τόκο.

Kn =K0 + K0 * i* μ /12=6.000+6.000*0,04*69/12= 6.000+1.380 =7.380 ευρώ

Άσκηση 10

Να βρεθεί το τελικό κεφάλαιο κατάθεσης 6.000 ευρώ, το οποίο τοκίζεται κάθε εξάμηνο με ετήσιο επιτόκιο 4% μετά από 5 έτη και 9 μήνες.

Απάντηση/Λύση

Αφού ο τόκος υπολογίζεται κάθε εξάμηνο, μετατρέπουμε το χρόνο σε εξάμηνα και το επιτόκιο σε εξαμηνιαίο. Τα 5 έτη και 9 μήνες είναι 5*2=10 εξάμηνα και οι 9 μήνες =1,5 εξάμηνα. Συνολικά ο χρόνος είναι 11,5 εξάμηνα. Το εξαμηνιαίο επιτόκιο είναι 4%:2=2%.

Θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο της τελικής αξίας κεφαλαίου που είναι η αρχική αξία προστιθεμένη με τον αντίστοιχο τόκο.

Kn =K0 + K0 *i*n=6.000+6.000*0,02*11,5= 6.000+1.380 =7.380 ευρώ

Άσκηση 11

Να βρεθεί το τελικό κεφάλαιο κατάθεσης 6.000 ευρώ, το οποίο τοκίζεται κάθε εξάμηνο με ετήσιο επιτόκιο 4% μετά από 5 έτη, 9 μήνες και 14 μέρες.

Απάντηση/Λύση

Αφού ο τόκος υπολογίζεται κάθε εξάμηνο, μετατρέπουμε το χρόνο σε εξάμηνα και το επιτόκιο σε εξαμηνιαίο. Τα 5 έτη και 9 μήνες είναι 5*2=10 εξάμηνα και οι 9 μήνες =1,5 εξάμηνα. Συνολικά ο χρόνος είναι 11,5 εξάμηνα. Επειδή όμως ο χρόνος περιλαμβάνει και 14 μέρες, μετατρέπουμε όλα τα εξάμηνα σε μέρες. 11,5

*180=2.070 μέρες. Άρα συνολικά έχουμε 2.070+14=2.084 μέρες. Το εξαμηνιαίο επιτόκιο είναι 4%:2=2%.

Θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο της τελικής αξίας κεφαλαίου που είναι η αρχική αξία προστιθεμένη με τον αντίστοιχο τόκο.

Kn =K0 + K0 * i* n=6.000+6.000*0,02*2.084/180= 6.000+1.389,33 =7.389,33 ευρώ

Άσκηση 12

Να βρεθεί το τελικό κεφάλαιο κατάθεσης 5.000 ευρώ, το οποίο τοκίζεται κάθε έτος, την 1-1-2018 αν το καταθέσουμε σήμερα (27-3-2015) σε μια τράπεζα με ετήσιο επιτόκιο 4%.

Απάντηση/Λύση

Υπολογίζουμε τις μέρες μεταξύ 27-3-2015 και 1-1-2018 και χρησιμοποιούμε τον τύπο του τόκου για πολιτικό έτος (365 μέρες). Οι μέρες από 1-1-15 μέχρι 1-1-18 που αντιστοιχούν σε τρία έτη είναι 3*365=1.095 μέρες. Δεν πρέπει όμως να μετρήσουμε τις 31 μέρες του Ιανουαρίου 2015, τις 28 μέρες Φεβρουαρίου 2015 και τις 27 μέρες Μαρτίου 2015 που είναι συνολικά 86 μέρες. Επομένως οι μέρες κατάθεσης είναι 1.095-86=1.009 μέρες.

Θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο της τελικής αξίας κεφαλαίου που είναι η αρχική αξία προστιθεμένη με τον αντίστοιχο τόκο.

Kn =K0 + K0 *i* ν/365=5.000+5.000*0,04*1009/365= 5.000+552,88 =5.552,88 ευρώ.