Skip to content

Σεμινάριο Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Σημασία δεν έχει πόσο καλός είσαι, αλλά πόσο καλός θέλεις να γίνεις (Πολ Αρντέν, 2014).

Γίνε… OKALITEROS

OKALITEROS.GR εγκαινιάζει το νέο κύκλο μοριοδοτουμενη μετεκπαίδευσης Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ:
Εξασφαλίζω τη μέγιστη μοριοδότηση (5 μόρια) σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Αρ. Πρωτ: K1/122436/25-07-2016, «Κριτήρια μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)». ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ προς παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (βλ. σελ 38 του προσχεδίου της πρόσκλησης του προγράμματος Voucher 29-64, όπως αναρτήθηκε στις 19/09/2016 – 18:48)
– Εξασφαλίζω τη μέγιστη μοριοδότηση (5 μόρια) σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Αρ. Πρωτ: K1/122460/25-07-2016, «Κριτήρια Μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)».
– Εξασφαλίζω ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για την ένταξή μου στα μητρώα «επόπτη ποιοτικού ελέγχου σε επιχειρήσεις», «εκπαιδευτών» και «συμβούλων σταδιοδρομίας» των λεγόμενων Κοινωνικών Εταίρων (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΔΥ, ΣΕΤΕ), σύμφωνα με τις σχετικές προκηρύξεις
τους.
Εξασφαλίζω ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ).
– Θα εξοικειωθώ με το συναρπαστικό κόσμο της Συμβουλευτικής και θα βελτιώσω μέσω αυτής την αυτογνωσία και τις σχέσεις μου με τους άλλους.
– Θα συμπληρώσω το βιογραφικό μου με ουσιαστική, αξιόπιστη και εμπεριστατωμένη κατάρτιση.
– Θα βελτιωθώ επαγγελματικά και προσωπικά.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ OKALITEROS.GR

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε τελειόφοιτους ή απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε όσους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν σε μεταλυκειακή βαθμίδα, σε συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, σε γονείς, σε ψυχολόγους, Κοινωνιολόγους, Εκπαιδευτικούς, Επαγγελματίες υγείας, σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν σε: ΣΔΕ, ΙΕΚ και Δομές Δια Βίου Μάθησης, επιχειρήσεις ως Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Διαχείρισης Καριέρας, ως Στελέχη στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Επιχειρήσεων και Πολυεθνικών και σε κάθε ενδιαφερόμενο για το πεδίο της Συμβουλευτικής γενικότερα.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Η εμβάθυνση σε θέματα προγραμματισμού, σχεδιασμού και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, μεθόδων και εργαλείων ανάπτυξης εκπαιδευτικών μονάδων (επαγγελματικής εξέλιξης και προσωπικής ανάπτυξης του προσωπικού τους), οικονομικής διαχείρισης – αξιοποίησης χρηματοδοτικών ευκαιριών και ενίσχυσης της εξωστρέφειάς τους.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η επιτυχής παρακολούθηση του καινοτόμου αυτού προγράμματος, δίνει τη δυνατότητα στο συμμετέχοντα να ασχοληθεί ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Σύμβουλος Καριέρας, Σύμβουλος Εργασίας ή Mentor σε εργασιακά περιβάλλοντα όπως, ΣΔΕ, Σχολές Γονέων ,ΚΕΣΥΠ, Πολυεθνικές ή μεγάλες εταιρίες με Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εταιρείες Συμβούλων και Μελετών, ως Υπεύθυνοι Προσωπικής Ανάπτυξης και Επαγγελματικής Εξέλιξης Στελεχών και Υπαλλήλων. Μοριοδοτείται σε προκηρύξεις των Κοινωνικών Εταίρων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ της ΕΣΕΕ, ΤΕΕ, ΣΤΕ, ΑΔΕΔΥ)

Πιστωτικές μονάδες ECVET

Σε όλα τα προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης «ΔΙΑΣ Κ.Δ.Β.Μ.» απονέμονται πιστωτικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ECVET. Αναλυτικότερα, παρέχεται 1 μονάδα ECVET ανά 12 ώρες επιτυχούς δια ζώσης ή εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Για τα ECVET παρέχεται συμπλήρωμα πιστοποιητικού.

Δομή – Μαθήματα

– Βασικές Αρχές Επαγγελματικής Συμβουλευτικής – Διαδικασίες και Τεχνικές
– Βασικές Αρχές Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας (career management) και «καριεροσκόπιο»
– Επιστημονική προσέγγιση διερεύνησης των αναγκών, ικανοτήτων, δεξιοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων της ομάδας-στόχου
– Συμβουλευτική και επικοινωνία
– Συμβουλευτική σταδιοδρομίας
– Προγράμματα σχεδιασμού της σταδιοδρομίας (career planning) και προγράμματα σχεδιασμού διαχείρισης της σταδιοδρομίας (career management).
– Το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον: εμπόδια και προκλήσεις
– Χτίσιμο του προσωπικού επαγγελματικού προφίλ (Personal Branding) Ανάπτυξη δεξιοτήτων δια βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας – Οι αναγκαίες δεξιότητες στο επαγγελματικό portfolio (New Skills Agenda) – – Μεθοδολογία Αντιστοίχισης των Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EEQFF)
– Οδηγίες σύνταξης βιογραφικού (europass) και συστατικής επιστολής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ΔΙΔΑΚΤΡΑ

400 ώρες

καλέστε μας για τα δίδακτρα

Υφίσταται εκπτωτική πολιτική σε ομαδικές εγγραφές, ευπαθείς κατηγορίες πληθυσμού, σπουδαστές τής δομής που έχουν ήδη παρακολουθήσει  επιμορφωτικά σεμινάρια

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΣΙΚΟΛΑΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ OKALITEROS.GR

Ο Αλέξανδρος Τσικολάτας είναι εκπαιδευτικός Β/Βάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ80 Λογιστικής και ΠΕ80.50 Ειδικής Αγωγής. Έχει εργαστεί στα δημόσια σχολεία όλων των βαθμίδων, απο το νήπιο έως το πανεπιστήμιο. Είναι κάτοχος ΜΒΑ (Παν/μιο Πατρών) και Μεταπτυχιακού στην Ειδική Αγωγή (ΕΚΠΑ). Διαθέτει 20 έτη διδακτικής εμπειρίας σε εκπαιδευτικές δομές της ειδικής και γενικής αγωγής, καθώς και της εκπαίδευσης ενηλίκων, γνωρίζει την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και το σύστημα γραφής τυφλών braille. Επίσης διαθέτει 8 έτη εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις σε διοικητικές θέσεις. Είναι κάτοχος βεβαίωσης εκπαιδευτικής επάρκειας απο την ΑΣΠΑΙΤΕ και πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων απο τον ΕΟΠΠΕΠ. Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα συνέδρια ως εισηγητής, κριτής και συντονιστής προεδρείου. Έχει εξειδικεύσεις σε τομείς όπως η εκπαίδευση ενηλίκων, διαπολιτισμική εκπαίδευση, ειδική αγωγή, εκπαιδευτική ρομποτική, συμβουλευτική, προσχολική αγωγή και άλλα. Η συγγραφική του δραστηριότητα είναι εκτενής https://independent.academia.edu/AlexandrosTsikolatas. Είναι διαχειριστής εκπαιδευτικών ιστοτόπων και δημιουργός του tsikolatas.com

Υποψήφιοι

εμπιστεύτηκαν τον okaliteros.gr για την είσοδό τους στο χώρο των κρυπτονομισμάτων και των επενδύσεων. Ρωτήστε τους!
0

Ασκήσεις και προσομοιώσεις επαγγελματικού προσανατολισμού για το Σεμινάριο Πιστοποιημένης Επιμόρφωσης Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 

 1. Τι είναι και τι περιλαμβάνει ο επαγγελματικός προσανατολισμός και σε ποιες ηλικίες απευθύνεται;

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι μια διαδικασία παροχής πληροφοριών, συμβουλών και υποστήριξης σε άτομα για να τους βοηθήσει να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τις επιλογές σταδιοδρομίας τους. Περιλαμβάνει την αξιολόγηση των ενδιαφερόντων, των δεξιοτήτων, των αξιών και των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας ενός ατόμου για τον προσδιορισμό των στόχων και των επιλογών της σταδιοδρομίας του.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός περιλαμβάνει συνήθως μια σειρά από υπηρεσίες, όπως αξιολογήσεις σταδιοδρομίας, πληροφορίες για την αγορά εργασίας, βιογραφικό σημείωμα και βοήθεια για αίτηση εργασίας, δεξιότητες συνεντεύξεων, στρατηγικές δικτύωσης και ευκαιρίες κατάρτισης. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει καθοδήγηση, καθοδήγηση και συμβουλευτική για την υποστήριξη των ατόμων στην επίτευξη των στόχων της σταδιοδρομίας τους.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός μπορεί να αντιμετωπιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, αλλά συνήθως παρέχεται σε συγκεκριμένες μεταβατικές περιόδους στη ζωή ενός ατόμου. Για παράδειγμα, μπορεί να παρέχεται σε μαθητές γυμνασίου καθώς προετοιμάζονται να εισέλθουν στο κολέγιο ή στο εργατικό δυναμικό ή σε φοιτητές κολεγίου καθώς εξερευνούν διαφορετικά μονοπάτια σταδιοδρομίας και προετοιμάζονται να αποφοιτήσουν. Μπορεί επίσης να παρέχεται επαγγελματικός προσανατολισμός σε άτομα που μεταβαίνουν από τη μια σταδιοδρομία στην άλλη ή επανέρχονται στο εργατικό δυναμικό μετά από μια περίοδο απουσίας.

 

 1. Ποιες είναι οι επιστημονικές βάσεις του σύγχρονου επαγγελματικού προσανατολισμού και ποιες οι θετικές επιπτώσεις του στην οικονομία, στην απασχόληση, στην κοινωνία ;

Η επιστημονική βάση του σύγχρονου επαγγελματικού προσανατολισμού βασίζεται σε διάφορους τομείς σπουδών, συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας και της οικονομίας. Ενσωματώνει θεωρίες και έρευνα για την ανθρώπινη ανάπτυξη, την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και τις τάσεις της αγοράς εργασίας για να παρέχει στα άτομα ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές σταδιοδρομίας και τα μονοπάτια.

Οι θετικές επιπτώσεις του σύγχρονου επαγγελματικού προσανατολισμού στην οικονομία, την απασχόληση και την κοινωνία περιλαμβάνουν:

 

Αυξημένη παραγωγικότητα: Όταν τα άτομα συνδυάζονται με σταδιοδρομίες που ευθυγραμμίζονται με τα ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες και τις αξίες τους, είναι πιο πιθανό να παρακινηθούν και να ασχοληθούν με την εργασία τους, οδηγώντας σε αυξημένη παραγωγικότητα.

Μειωμένη ανεργία: Ο σύγχρονος επαγγελματικός προσανατολισμός μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να εντοπίσουν τις επαγγελματικές διαδρομές που έχουν ζήτηση και να τους παρέχει εκπαίδευση και υποστήριξη για να τους βοηθήσει να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να εισέλθουν σε αυτούς τους τομείς. Αυτό μπορεί να μειώσει τα ποσοστά ανεργίας και να αυξήσει τη συμμετοχή του εργατικού δυναμικού.

Βελτιωμένη ικανοποίηση σταδιοδρομίας: Τα άτομα που λαμβάνουν σύγχρονο επαγγελματικό προσανατολισμό είναι πιο πιθανό να επιλέξουν επαγγέλματα που ευθυγραμμίζονται με τα ενδιαφέροντα και τις αξίες τους, οδηγώντας σε αυξημένη εργασιακή ικανοποίηση και μειωμένα ποσοστά εναλλαγής.

Αυξημένη ποικιλομορφία και συμπερίληψη: Ο επαγγελματικός προσανατολισμός μπορεί να βοηθήσει άτομα από υποεκπροσωπούμενες ομάδες να εντοπίσουν σταδιοδρομίες που ευθυγραμμίζονται με τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους, οδηγώντας σε μεγαλύτερη ποικιλομορφία και συμπερίληψη στο εργατικό δυναμικό.

Μειωμένη κοινωνική ανισότητα: Ο επαγγελματικός προσανατολισμός μπορεί να βοηθήσει άτομα από μειονεκτικά περιβάλλοντα να αποκτήσουν πρόσβαση σε υψηλότερα αμειβόμενες σταδιοδρομίες και να βελτιώσουν την οικονομική τους κινητικότητα, μειώνοντας την κοινωνική ανισότητα.

 

 1. Ποια είναι τα βασικά προσόντα του Συμβούλου Ε.Π;

Τα βασικά προσόντα ενός συμβούλου σταδιοδρομίας περιλαμβάνουν συνήθως έναν συνδυασμό εκπαίδευσης, κατάρτισης και εμπειρίας στη συμβουλευτική, εξέλιξη σταδιοδρομίας και συναφείς τομείς. Ενώ οι συγκεκριμένες απαιτήσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον εργοδότη και την τοποθεσία, ορισμένα κοινά προσόντα περιλαμβάνουν:

Εκπαίδευση: Ένας σύμβουλος σταδιοδρομίας έχει συνήθως τουλάχιστον πτυχίο πανεπιστημίου στη συμβουλευτική, την ψυχολογία ή σε σχετικό τομέα. Ορισμένοι εργοδότες μπορεί να απαιτούν μεταπτυχιακό ή ανώτερο στη συμβουλευτική, την επαγγελματική ψυχολογία ή την εξέλιξη της σταδιοδρομίας.

Πιστοποίηση: Πολλοί σύμβουλοι σταδιοδρομίας διαθέτουν επαγγελματική πιστοποίηση, όπως το πιστοποιητικό του Εθνικού Πιστοποιημένου Σύμβουλου (NCC) ή του πιστοποιημένου συμβούλου καριέρας (CCC). Αυτές οι πιστοποιήσεις απαιτούν πρόσθετη εκπαίδευση και κατάρτιση πέρα από ένα πτυχίο.

 

Εκπαίδευση και εμπειρία: Οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας έχουν συνήθως εμπειρία στη συμβουλευτική και εξέλιξη σταδιοδρομίας, που αποκτάται μέσω πρακτικής άσκησης, εμπειριών πρακτικής άσκησης ή προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν τα εργαλεία αξιολόγησης της σταδιοδρομίας και τις τάσεις της αγοράς εργασίας.

Διαπροσωπικές δεξιότητες: Οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας πρέπει να διαθέτουν ισχυρές διαπροσωπικές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να ακούν ενεργά, να επικοινωνούν καθαρά και αποτελεσματικά και να χτίζουν σχέσεις με τους πελάτες.

Ηθικά και Επαγγελματικά Πρότυπα: Οι Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας θα πρέπει να τηρούν τα ηθικά και επαγγελματικά πρότυπα που ορίζονται από τις επαγγελματικές τους οργανώσεις, όπως η Αμερικανική Ένωση Συμβουλευτικής ή η Εθνική Ένωση Ανάπτυξης Σταδιοδρομίας.

 

 

 1. Ποιες είναι οι βασικές αρχές του «χρυσού κανόνα επιλογών σταδιοδρομίας»;

Ο «χρυσός κανόνας των επαγγελματικών επιλογών» είναι μια κατευθυντήρια αρχή που μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να λάβουν ενημερωμένες και ικανοποιητικές αποφάσεις σταδιοδρομίας. Οι βασικές αρχές αυτού του κανόνα είναι:

Γνωρίστε τον εαυτό σας: Η πρώτη αρχή είναι να κατανοήσετε τα δυνατά σας σημεία, τα ενδιαφέροντα, τις αξίες και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σας. Αυτή η αυτογνωσία θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε μονοπάτια σταδιοδρομίας που ευθυγραμμίζονται με τις ικανότητες και τα πάθη σας.

Ερευνήστε τις επιλογές σας: Η δεύτερη αρχή είναι να ερευνήσετε διεξοδικά τις πιθανές επιλογές σταδιοδρομίας. Αυτό περιλαμβάνει την κατανόηση των εκπαιδευτικών απαιτήσεων, τις προοπτικές εργασίας, τις δυνατότητες μισθοδοσίας και τις καθημερινές ευθύνες κάθε σταδιοδρομίας.

Σκεφτείτε το κατάλληλο: Η τρίτη αρχή είναι να εξετάσετε πόσο καλά ευθυγραμμίζεται κάθε καριέρα με τα ενδιαφέροντα, τις αξίες και την προσωπικότητά σας. Μια καλή προσαρμογή ανάμεσα σε εσάς και την καριέρα που έχετε επιλέξει θα αυξήσει την εργασιακή ικανοποίηση και θα μειώσει την πιθανότητα εξουθένωσης.

Αναζητήστε καθοδήγηση: Η τέταρτη αρχή είναι να αναζητήσετε καθοδήγηση από έναν σύμβουλο σταδιοδρομίας, έναν μέντορα ή άλλους επαγγελματίες που μπορούν να παρέχουν πολύτιμες γνώσεις και συμβουλές.

Κάντε ένα σχέδιο: Η πέμπτη αρχή είναι να αναπτύξετε ένα σχέδιο για την επίτευξη των στόχων της καριέρας σας. Αυτό περιλαμβάνει τον εντοπισμό των βημάτων που πρέπει να κάνετε για να αποκτήσετε την εκπαίδευση και την εμπειρία που απαιτείται για την επαγγελματική σας πορεία.

 

 

 1. Πώς μας βοηθά στην ατομική συμβουλευτική ένα σύγχρονο τεστ Ε.Π.;

Ένα σύγχρονο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού μπορεί να είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στην ατομική συμβουλευτική καθώς μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να αναγνωρίσουν τα ενδιαφέροντα, τα δυνατά σημεία και τις αξίες τους και να τα ταιριάξουν με πιθανές επαγγελματικές διαδρομές. Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι με τους οποίους ένα σύγχρονο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού μπορεί να βοηθήσει στην ατομική συμβουλευτική:

Προσδιορισμός επιλογών σταδιοδρομίας: Τα σύγχρονα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα να εξερευνήσουν μια σειρά από επιλογές σταδιοδρομίας που ευθυγραμμίζονται με τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους. Αυτό μπορεί να βοηθήσει άτομα που μπορεί να μην έχουν ξεκάθαρη ιδέα για την επαγγελματική πορεία που θέλουν να ακολουθήσουν.

Παροχή αντικειμενικών πληροφοριών: Τα σύγχρονα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού μπορούν να παρέχουν αντικειμενικές πληροφορίες σχετικά με διάφορα μονοπάτια σταδιοδρομίας, συμπεριλαμβανομένων των εργασιακών καθηκόντων, των απαιτήσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης και δυνατότητες κερδοφορίας. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τις επιλογές σταδιοδρομίας τους.

Υποστήριξη λήψης αποφάσεων: Τα αποτελέσματα ενός σύγχρονου τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού μπορούν να υποστηρίξουν τη λήψη αποφάσεων παρέχοντας μια σαφή εικόνα των πορειών σταδιοδρομίας που ευθυγραμμίζονται με τα ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες και τις αξίες ενός ατόμου. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να αισθάνονται πιο σίγουροι και αφοσιωμένοι στην επιλεγμένη επαγγελματική τους πορεία.

Αύξηση της αυτογνωσίας: Τα σύγχρονα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού μπορούν να αυξήσουν την αυτογνωσία παρέχοντας στα άτομα μια εικόνα για τα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες και τις προσωπικές προτιμήσεις τους. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους και να λάβουν αποφάσεις που ευθυγραμμίζονται με τις μοναδικές ανάγκες και τους στόχους τους.

Μείωση του άγχους: Παρέχοντας στα άτομα μια σαφή εικόνα των επιλογών σταδιοδρομίας τους και υποστηρίζοντας τη λήψη αποφάσεων, τα σύγχρονα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του άγχους και του άγχους που σχετίζονται με την επιλογή μιας επαγγελματικής πορείας.

 

 

 1. Τι πρέπει να περιέχει ένα σύγχρονο τεστ Ε.Π. ;

Ένα σύγχρονο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού θα πρέπει να περιέχει πολλά στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα να εξερευνήσουν τα ενδιαφέροντα, τις αξίες και τις δεξιότητές τους και να τα ταιριάξουν με πιθανές επαγγελματικές πορείες. Μερικά από τα στοιχεία που μπορεί να περιέχει ένα σύγχρονο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού περιλαμβάνουν:

Αυτοαξιολόγηση: Το τεστ πρέπει να περιλαμβάνει ένα στοιχείο αυτοαξιολόγησης που επιτρέπει στα άτομα να προσδιορίζουν τα ενδιαφέροντα, τις αξίες και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να αποκτήσουν μια εικόνα για το τι τους παρακινεί και τους ωθεί, καθώς και τους τύπους περιβαλλόντων και εργασιών στα οποία μπορεί να ευδοκιμήσουν.

Εξερεύνηση σταδιοδρομίας: Το τεστ πρέπει να περιλαμβάνει ένα στοιχείο που επιτρέπει στα άτομα να εξερευνήσουν μια σειρά από μονοπάτια σταδιοδρομίας και να μάθουν περισσότερα για τα εργασιακά καθήκοντα, την απαιτούμενη εκπαίδευση και κατάρτιση και τις δυνατότητες κερδών κάθε σταδιοδρομίας. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση των σταδιοδρομιών που ευθυγραμμίζονται με τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους.

Αξιολόγηση δεξιοτήτων: Το τεστ πρέπει να περιλαμβάνει ένα στοιχείο αξιολόγησης δεξιοτήτων που επιτρέπει στα άτομα να προσδιορίζουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους σε συγκεκριμένους τομείς δεξιοτήτων, όπως η επικοινωνία, η επίλυση προβλημάτων ή οι τεχνικές δεξιότητες. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να εντοπίσουν επαγγελματικές διαδρομές που ευθυγραμμίζονται με τα δυνατά τους σημεία και που μπορεί να απαιτούν δεξιότητες που τους αρέσει να χρησιμοποιούν.

Αξιολόγηση αξιών: Το τεστ πρέπει να περιλαμβάνει ένα στοιχείο αξιολόγησης αξιών που επιτρέπει στα άτομα να προσδιορίζουν τις προσωπικές και επαγγελματικές αξίες που είναι πιο σημαντικές για αυτά. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να αναγνωρίσουν επαγγέλματα που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες τους και που μπορεί να τα βρουν προσωπικά ικανοποιητικά.

Αξιολόγηση προσωπικότητας: Το τεστ θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα στοιχείο αξιολόγησης της προσωπικότητας που επιτρέπει στα άτομα να αναγνωρίσουν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, όπως η εσωστρέφεια ή η εξωστρέφεια, το άνοιγμα στην εμπειρία ή η ευσυνειδησία. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να αναγνωρίσουν επαγγέλματα που ευθυγραμμίζονται με την προσωπικότητά τους και που μπορεί να ταιριάζουν καλά στο στυλ εργασίας τους.

 

 

 

 1. Σε τι διαφέρουν τα τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων με τα τεστ ικανοτήτων και τα τεστ επιλογής και αξιολόγησης προσωπικού ;

Τα τεστ επαγγελματικού ενδιαφέροντος, τα τεστ επάρκειας και τα τεστ επιλογής και αξιολόγησης προσωπικού είναι όλα διαφορετικοί τύποι αξιολογήσεων που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικά πλαίσια και για διαφορετικούς σκοπούς. Ακολουθούν μερικές από τις βασικές διαφορές μεταξύ αυτών των τύπων δοκιμών:

Τεστ επαγγελματικού ενδιαφέροντος: Τα τεστ επαγγελματικού ενδιαφέροντος έχουν σχεδιαστεί για να μετρήσουν τα ενδιαφέροντα, τις αξίες και τις προτιμήσεις ενός ατόμου σε σχέση με διάφορες επαγγελματικές πορείες. Αυτά τα τεστ μπορεί να είναι χρήσιμα στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας και στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας, καθώς μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα να εξερευνήσουν πιθανές επαγγελματικές διαδρομές που ευθυγραμμίζονται με τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους.

Τεστ επάρκειας: Τα τεστ επάρκειας έχουν σχεδιαστεί για να μετρήσουν την ικανότητα ενός ατόμου να εκτελεί συγκεκριμένες εργασίες ή δεξιότητες. Αυτά τα τεστ χρησιμοποιούνται συχνά σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα για την αξιολόγηση της ετοιμότητας ενός ατόμου για ακαδημαϊκά προγράμματα ή για την πρόβλεψη της μελλοντικής ακαδημαϊκής επιτυχίας. Τα τεστ επάρκειας μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την πρόσληψη ή την επιλογή προσωπικού, για την αξιολόγηση της ικανότητας ενός ατόμου να εκτελεί συγκεκριμένες εργασίες που σχετίζονται με την εργασία.

Δοκιμές επιλογής και αξιολόγησης προσωπικού: Οι δοκιμές επιλογής και αξιολόγησης προσωπικού έχουν σχεδιαστεί για να μετρήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες ενός ατόμου σε σχέση με συγκεκριμένες απαιτήσεις εργασίας. Αυτά τα τεστ χρησιμοποιούνται συχνά σε αποφάσεις πρόσληψης και προαγωγής, για την αξιολόγηση της ικανότητας ενός ατόμου για έναν συγκεκριμένο εργασιακό ρόλο ή για την αξιολόγηση της απόδοσής του στη δουλειά.

Οι βασικές διαφορές μεταξύ αυτών των τύπων δοκιμών έγκεινται στην εστίαση και τον σκοπό τους. Τα τεστ επαγγελματικού ενδιαφέροντος επικεντρώνονται στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις ενός ατόμου σε σχέση με τις επαγγελματικές διαδρομές, ενώ τα τεστ επάρκειας επικεντρώνονται στην ικανότητα ενός ατόμου να εκτελεί συγκεκριμένες εργασίες ή δεξιότητες. Τα τεστ επιλογής και αξιολόγησης προσωπικού επικεντρώνονται στις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες ενός ατόμου σε σχέση με συγκεκριμένες απαιτήσεις εργασίας. Κάθε τύπος δοκιμής έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί έναν συγκεκριμένο σκοπό και μπορεί να είναι χρήσιμος σε διαφορετικά πλαίσια και καταστάσεις.

 

 1. Τι είναι η στάθμιση ενός τεστ, η αξιοπιστία και η εγκυρότητα ;

Η στάθμιση, η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του τεστ είναι όλες σημαντικές έννοιες στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση των αξιολογήσεων και των δοκιμών.

 

Στάθμιση δοκιμής: Η στάθμιση δοκιμής αναφέρεται στη διαδικασία εκχώρησης διαφορετικών βαρών ή τιμών σε διαφορετικά στοιχεία μιας δοκιμής ή αξιολόγησης. Για παράδειγμα, σε ένα τεστ πολλαπλής επιλογής, ορισμένες ερωτήσεις μπορεί να αξίζουν περισσότερους πόντους από άλλες ή σε μια συνέντευξη για δουλειά, ορισμένες ερωτήσεις συνέντευξης μπορεί να σταθμίζονται περισσότερο από άλλες. Η στάθμιση του τεστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διασφαλιστεί ότι διαφορετικές πτυχές του τεστ ή της αξιολόγησης λαμβάνονται δεόντως υπόψη στην τελική βαθμολογία ή αξιολόγηση.

Αξιοπιστία: Η αξιοπιστία αναφέρεται στη συνέπεια ή σταθερότητα μιας δοκιμής ή αξιολόγησης με την πάροδο του χρόνου ή μεταξύ διαφορετικών αξιολογητών ή αξιολογητών. Ένα αξιόπιστο τεστ θα πρέπει να παράγει σταθερά αποτελέσματα όταν χορηγείται στο ίδιο άτομο σε διαφορετικούς χρόνους ή όταν βαθμολογείται από διαφορετικούς βαθμολογητές. Η αξιοπιστία μπορεί να μετρηθεί χρησιμοποιώντας στατιστικές τεχνικές, όπως η αξιοπιστία δοκιμής-επανεξέτασης ή η αξιοπιστία μεταξύ αξιολογητών.

Εγκυρότητα: Η εγκυρότητα αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο μια δοκιμή ή αξιολόγηση μετρά αυτό που προορίζεται να μετρήσει. Ένα έγκυρο τεστ θα πρέπει να αξιολογεί με ακρίβεια το κατασκεύασμα ή την ικανότητα που έχει σχεδιαστεί για να μετρήσει. Η εγκυρότητα μπορεί να εκτιμηθεί με διάφορες μεθόδους, όπως η εγκυρότητα περιεχομένου, η εγκυρότητα που σχετίζεται με κριτήριο και η εγκυρότητα κατασκευής.

 

 1. Πως έχει βοηθήσει η χρησιμοποίηση των υπολογιστών και του διαδικτύου στα τεστ και γενικότερα στον Ε.Π.;

Η χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου έχει βελτιώσει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι προσεγγίζουν τα τεστ και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Ακολουθούν μερικοί τρόποι με τους οποίους η τεχνολογία βοήθησε:

Διαδικτυακές δοκιμές: Το Διαδίκτυο κατέστησε δυνατή τη διεξαγωγή δοκιμών μέσω Διαδικτύου, διευκολύνοντας τους μαθητές να δώσουν εξετάσεις από οποιαδήποτε τοποθεσία. Με τη βοήθεια υπολογιστών, αυτές οι εξετάσεις μπορούν να βαθμολογηθούν αυτόματα, μειώνοντας τον χρόνο και την προσπάθεια που απαιτείται για τη χειροκίνητη βαθμολόγηση.

Πρόσβαση σε πληροφορίες: Το Διαδίκτυο έχει καταστήσει εύκολα προσβάσιμες τεράστιες ποσότητες πληροφοριών, επιτρέποντας στους μαθητές να ερευνήσουν και να μάθουν για διαφορετικές επαγγελματικές διαδρομές και ευκαιρίες εργασίας. Αυτό έχει διευκολύνει τους ανθρώπους να εξερευνούν διαφορετικές επιλογές και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για το μέλλον τους.

 

Εικονικός επαγγελματικός προσανατολισμός: Διαδικτυακοί πόροι, όπως εργαλεία αξιολόγησης σταδιοδρομίας και εικονικές εκθέσεις σταδιοδρομίας, έχουν διευκολύνει τους μαθητές να εξερευνήσουν επιλογές σταδιοδρομίας και να συνδεθούν με επαγγελματίες στους τομείς ενδιαφέροντός τους.

Δικτύωση: Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι επαγγελματικοί ιστότοποι δικτύωσης όπως το LinkedIn έχουν διευκολύνει τους ανθρώπους να συνδεθούν με άλλους στον τομέα τους και να αποκτήσουν πληροφορίες για τα μονοπάτια σταδιοδρομίας, τις ευκαιρίες εργασίας και τις τάσεις του κλάδου.

 

 

 1. Ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα που προκύπτουν από την κατανομή της επαγγελματικής προσωπικότητας ενός χρήστη του CGT στις έξι κατηγορίες Holland;

Οι κατηγορίες Holland βασίζονται στη θεωρία της επαγγελματικής επιλογής του John Holland, ο οποίος προτείνει τα άτομα να επιλέγουν επαγγέλματα που ταιριάζουν με τον τύπο της προσωπικότητάς τους. Οι έξι κατηγορίες της Ολλανδίας είναι:

Ρεαλιστικά: Άτομα που είναι πρακτικά, προσγειωμένα και απολαμβάνουν να εργάζονται με τα χέρια τους. Συχνά βρίσκονται σε τεχνικούς και μηχανολογικούς τομείς.

Ερευνητικά: Άτομα που είναι περίεργα, αναλυτικά και απολαμβάνουν την επίλυση προβλημάτων. Συχνά βρίσκονται σε επιστημονικά και τεχνικά πεδία.

Καλλιτεχνικά: Άνθρωποι που είναι δημιουργικοί, εκφραστικοί και απολαμβάνουν να δουλεύουν με ιδέες. Συχνά βρίσκονται σε τομείς όπως η τέχνη, η μουσική και το σχέδιο.

Κοινωνικά: Άτομα με ενσυναίσθηση, φροντίδα και απολαμβάνουν τη συνεργασία με τους ανθρώπους. Συχνά βρίσκονται σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η συμβουλευτική και η κοινωνική εργασία.

Επιχειρηματικό: Άνθρωποι που έχουν αυτοπεποίθηση, διεκδικούν και απολαμβάνουν να παίρνουν ρίσκα. Συχνά βρίσκονται σε τομείς όπως οι επιχειρήσεις, οι πωλήσεις και η επιχειρηματικότητα.

Συμβατικά: Άτομα που είναι προσανατολισμένα στη λεπτομέρεια, οργανωμένα και απολαμβάνουν την εργασία με δεδομένα. Συχνά βρίσκονται σε τομείς όπως η λογιστική, τα οικονομικά και η διοίκηση.

 

Τα πρώτα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από την κατανομή της επαγγελματικής προσωπικότητας ενός χρήστη σε αυτές τις κατηγορίες θα εξαρτηθούν από τη συγκεκριμένη κατανομή των βαθμολογιών του χρήστη. Για παράδειγμα, εάν ένας χρήστης έχει υψηλή βαθμολογία στις ρεαλιστικές και διερευνητικές κατηγορίες, μπορεί να είναι κατάλληλος για τεχνικά ή επιστημονικά πεδία. Εάν ένας χρήστης έχει υψηλή βαθμολογία στην καλλιτεχνική κατηγορία, μπορεί να είναι κατάλληλος για καριέρα στις δημιουργικές τέχνες.

Συνολικά, οι κατηγορίες Holland μπορούν να παρέχουν πληροφορίες για τα δυνατά σημεία και τις προτιμήσεις ενός ατόμου, τα οποία μπορεί να είναι χρήσιμα για τη λήψη αποφάσεων σταδιοδρομίας και τον εντοπισμό πιθανών επαγγελματικών μονοπατιών που ταιριάζουν με τον τύπο της προσωπικότητάς του.

 

 

 1. Υπάρχει και ποια είναι η σύνδεση ανάμεσα στις έξι κατηγορίες Holland και στις 16 κατηγορίες επαγγελμάτων της Ταξινόμησης Κ.16 του CGT ;

Η σύνδεση μεταξύ των έξι κατηγοριών του Holland και των 16 κατηγοριών επαγγελμάτων της Ταξινόμησης Κ.16 του CGT έχει να κάνει με την ιδέα ότι η επαγγελματική προσαρμογή ενός ατόμου είναι αποτέλεσμα της αρμονικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των ενδιαφερόντων, των ταλέντων και των προσόντων του ατόμου και των απαιτήσεων του επαγγελματικού περιβάλλοντος.

Η Ταξινόμηση Κ.16 του CGT παρέχει μια δομή για την οργάνωση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων σε 16 διαφορετικές κατηγορίες, οι οποίες καλύπτουν μια ευρεία γκάμα επαγγελματικών τομέων. Κάθε κατηγορία περιλαμβάνει διαφορετικά επαγγέλματα, που αντιστοιχούν σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας.

 

 

 1. Ποιοι τύποι προσωπικότητας ταιριάζουν περισσότερο στα ακόλουθα επαγγέλματα : κοινωνικός λειτουργός, πιλότος, οδηγός ταξί, αρχιτέκτονας, οικονομολόγος, λογιστής, πωλητής, στέλεχος δημοσίων σχέσεων, πληροφορικός, μηχανολόγος, γεωπόνος, γιατρός, καθηγητής, σκηνοθέτης, στρατιωτικός, δικηγόρος, δημοσιογράφος, ψυχολόγος.

Κοινωνικός Λειτουργός: Προσωπικότητες που ταιριάζουν καλά σε αυτό το επάγγελμα είναι ανθρωποκεντρικές και φροντίζουν για την ευημερία και την ανάπτυξη των ανθρώπων. Περιλαμβάνουν τον επαγγελματισμό, την κοινωνική ευαισθησία, την επικοινωνία και την αποφασιστικότητα.

Πιλότος: Προσωπικότητες που ταιριάζουν σε αυτό το επάγγελμα είναι πρακτικές, ανταγωνιστικές και ανθεκτικές στο άγχος. Περιλαμβάνουν επίσης τον επαγγελματισμό, την οργάνωση, την αποφασιστικότητα και την ευθύτητα.

 

Οδηγός ταξί: Προσωπικότητες που ταιριάζουν σε αυτό το επάγγελμα είναι φιλικές, εξυπηρετικές και καλές στην επικοινωνία. Περιλαμβάνουν επίσης τον επαγγελματισμό, την προσοχή στη λεπτομέρεια και την επιθυμία να βοηθήσουν τους ανθρώπους.

Αρχιτέκτονας: Προσωπικότητες που ταιριάζουν σε αυτό το επάγγελμα είναι δημιουργικές, αναλυτικές και λεπτομερείς.

 

 

 

 1. Ποιον θα επιλέγατε για τη θέση του επικεφαλής ενός εργοταξίου μεγάλου κατασκευαστικού έργου μεταξύ δύο ατόμων με τα ίδια περίπου τυπικά προσόντα. Έναν ερευνητικό και κoινωνικόεξωστρεφή τύπο ή έναν πρακτικό και επιχειρηματικό τύπο κατά Holland.

Αυτή είναι μια δύσκολη επιλογή καθώς και οι δύο τύποι προσωπικότητας μπορούν να είναι επιτυχημένοι στη θέση του επικεφαλής ενός εργοταξίου μεγάλου κατασκευαστικού έργου. Ωστόσο, ανάλογα με τις απαιτήσεις της θέσης, μπορεί να υπάρχει μια πιο κατάλληλη επιλογή.

 

Ο ερευνητικός και κοινωνικός τύπος μπορεί να έχει δεξιότητες στον σχεδιασμό και την οργάνωση του έργου, καθώς και στην επικοινωνία με τους εργαζομένους και τους εκπροσώπους του κοινού. Μπορεί επίσης να είναι εξοικειωμένος με τις τεχνολογίες και τις καινοτομίες που απαιτούνται στην κατασκευαστική βιομηχανία.

 

Από την άλλη πλευρά, ο πρακτικός και επιχειρηματικός τύπος μπορεί να έχει δεξιότητες στον προγραμματισμό και τον έλεγχο του προϋπολογισμού του έργου και να είναι εξοικειωμένος με τους διαδικαστικούς κανόνες και τις νομικές απαιτήσεις της βιομηχανίας κατασκευών.

 

 

 

 1. Πως συνεκτιμούμε το βαθμό θέλησης ( αυτοεικόνα και αποφασιστικότητα) με τα άλλα δεδομένα που έχουμε για τον συμβουλευόμενο, δηλ. τις επιδόσεις του στα μαθήματα, την κατανομή της επαγγελματικής του προσωπικότητας στους έξι τύπους του Holland και στην Ταξινόμηση Κ.17, σε συνδυασμό και με τις προοπτικές των επαγγελμάτων ;

Η αυτοεικόνα και η αποφασιστικότητα είναι σημαντικοί παράγοντες για την επιτυχία στην επαγγελματική σταδιοδρομία, αλλά δεν είναι οι μόνοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εκτίμηση της καταλληλότητας για ένα επάγγελμα. Πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες, όπως οι επιδόσεις του συμβουλευόμενου στα μαθήματα, η κατανομή της προσωπικότητάς του στους έξι τύπους του Holland και στην Ταξινόμηση Κ.17, καθώς και οι προοπτικές των επαγγελμάτων.

 

Για παράδειγμα, αν ένας συμβουλευόμενος έχει μια προσωπικότητα που ταιριάζει με τον τύπο του επιχειρηματία, αλλά οι επιδόσεις του στα μαθήματα δεν είναι ιδιαίτερα καλές και οι προοπτικές στον επιχειρηματικό τομέα δεν είναι ιδιαίτερα καλές, τότε ίσως δεν είναι η καλύτερη επιλογή για μια θέση στη διοίκηση ενός μεγάλου επιχειρηματικού σχεδίου.

 

 

 

 1. Πως εκτιμούμε τον χρόνο που έκανε ο χρήστης για τη συμπλήρωση του CGT ;

Ο χρόνος που απαιτείται για τη συμπλήρωση του CGT μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον χρήστη και την εμπειρία του στη συμπλήρωση αυτοαξιολογητικών ερωτηματολογίων. Ο χρόνος που απαιτείται για τη συμπλήρωση του CGT εξαρτάται επίσης από την πολυπλοκότητα των ερωτήσεων και τον βαθμό της προσοχής που δίνει ο χρήστης στην απάντηση τους. Συνεπώς, δεν μπορούμε να δώσουμε μια συγκεκριμένη απάντηση στον χρόνο που χρειάζεται κάποιος για τη συμπλήρωση του CGT.

 

 

 1. Τι είναι η ψυχομετρία ;

Η ψυχομετρία είναι ένας επιστημονικός τομέας που ασχολείται με τη μέτρηση και την αξιολόγηση των ψυχολογικών χαρακτηριστικών του ανθρώπου. Συγκεκριμένα, η ψυχομετρία χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους και τεχνικές για τη μέτρηση των διαφόρων πτυχών της ατομικής συμπεριφοράς, όπως η νοημοσύνη, η προσωπικότητα, οι στάσεις, οι αντιδράσεις και η συμπεριφορά σε διάφορες καταστάσεις.

 

Η ψυχομετρία χρησιμοποιεί δοκιμασίες και ερωτηματολόγια που σχεδιάζονται για να αξιολογήσουν τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων, όπως η προσωπικότητα, η νοημοσύνη, οι στάσεις, η κοινωνική δεξιότητα, οι συνήθειες, η κατάθλιψη και η άγχος. Αυτά τα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από επαγγελματίες ψυχιατρικής, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς για να αξιολογήσουν τους πελάτες τους ή από ερευνητές για να εξετάσουν διάφορες ψυχολογικές θεωρίες.

 

 

 

 1. Αν διαπιστωθεί ότι ένας χρήστης δαπανήσει περισσότερα από τρία τέταρτα της ώρας για να ολοκληρώσει το CGT, σε τι βασικά συμπεράσματα καταλήγουμε ;

Ο χρόνος που απαιτείται για να συμπληρώσει κάποιος το CGT μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον ρυθμό της πληκτρολόγησης και το επίπεδο εξοικείωσης με την τεχνολογία. Ωστόσο, εάν ο χρήστης αντιμετωπίζει δυσκολίες ή απαιτείται περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση του CGT, μπορεί να υποδεικνύει κάποιες δυσκολίες ή προκλήσεις στη σχετική περιοχή της προσωπικότητας ή της καριέρας του. Ωστόσο, αυτό απαιτεί περαιτέρω ανάλυση και διερεύνηση των αποτελεσμάτων του CGT και δεν μπορεί να βασιστεί απλώς στον χρόνο που δαπανήθηκε για τη συμπλήρωσή του.

 

 

 

 1. Αν διαπιστωθεί ότι ένας συμβουλευόμενος έχει παρεκκλίνουσα προσωπικότητα τι κάνουμε;

Αν διαπιστωθεί ότι ένας συμβουλευόμενος έχει παρεκκλίνουσα προσωπικότητα, ο συμβούλος μπορεί να εξετάσει πρόσθετες δοκιμασίες και ερωτηματολόγια προκειμένου να διευκρινίσει τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα του συμβουλευόμενου και να προσδιορίσει τις κατάλληλες επαγγελματικές του επιλογές. Επιπλέον, μπορεί να συζητήσει με τον συμβουλευόμενο τις ενδεχόμενες επιλογές και να του προτείνει πιθανές λύσεις.

 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μια παρεκκλίνουσα προσωπικότητα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο συμβουλευόμενος δεν μπορεί να επιλέξει ένα επάγγελμα που του ταιριάζει. Με την κατάλληλη υποστήριξη και καθοδήγηση, ο συμβουλευόμενος μπορεί να βρει ένα επάγγελμα που να ταιριάζει με τις δεξιότητές του και τα ενδιαφέροντά του, ακόμη και αν αυτά δεν είναι κοινά ή καθιερωμένα.

 

 

 1. Τι είναι «εργατικό δυναμικό», «απασχόληση», «ανεργία» ;

Το “εργατικό δυναμικό” αναφέρεται στη συνολική δύναμη εργαζομένων που είναι διαθέσιμη για να εργαστεί σε μια συγκεκριμένη αγορά εργασίας. Περιλαμβάνει τους εργαζομένους που είναι ήδη απασχολημένοι, καθώς και αυτούς που αναζητούν εργασία.

 

Η “απασχόληση” αναφέρεται στον αριθμό των ατόμων που απασχολούνται σε μια συγκεκριμένη αγορά εργασίας, καθώς και στην κατάσταση της αγοράς εργασίας όπου υπάρχουν επαρκείς εργαζόμενοι για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

 

Η “ανεργία” αναφέρεται στην κατάσταση όταν κάποιος που αναζητά εργασία δεν μπορεί να βρει μια κατάλληλη εργασία στην αγορά εργασίας. Στατιστικά, η ανεργία μετράται ως ένα ποσοστό του εργατικού δυναμικού που αναζητά εργασία, αντιπροσωπεύοντας το ποσοστό των ανέργων στο συνολικό εργατικό δυναμικό στην αγορά εργασίας.

 

 

 1. Τι είναι η «καριέρα», η «σταδιοδρομία» το «επάγγελμα» ;

Η “καριέρα” αναφέρεται στη συνολική πορεία και πρόοδο που κάποιο άτομο έχει στο χώρο της εργασίας. Συνήθως αναφέρεται σε μια σειρά από θέσεις εργασίας που έχει κάποιος καταλάβει στη διάρκεια της ζωής του και τη συνολική πορεία που ακολούθησε σε αυτές τις θέσεις.

 

Η “σταδιοδρομία” αναφέρεται στην πορεία ενός ατόμου σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατεύθυνση. Αυτή η πορεία μπορεί να περιλαμβάνει την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων, την ανάληψη διαφορετικών θέσεων σε διαφορετικά επίπεδα ευθύνης, την προαγωγή και την εξέλιξη στην καριέρα.

 

Το “επάγγελμα” αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση εργασίας, συνήθως με κοινά χαρακτηριστικά σχετικά με τις απαιτήσεις εκπαίδευσης και προσόντων. Τα επαγγέλματα μπορούν να είναι ευρείας ή στενής κλίμακας και να περιλαμβάνουν πολλούς διαφορετικούς τομείς εργασίας, όπως ιατρική, νομική, μηχανική, δημοσιογραφία και άλλα.

 

 

 

 1. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις επιλογές σπουδών και επαγγέλματος ;

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές σπουδών και επαγγέλματος μπορούν να διαφέρουν ανάλογα με το άτομο, αλλά κάποιοι από τους συνήθως σημαντικότερους παράγοντες είναι:

 

Προσωπικές δεξιότητες και ενδιαφέροντα

Επαγγελματικές προοπτικές και αγορά εργασίας

Οικονομικοί παράγοντες, όπως η οικονομική κατάσταση της οικογένειας και οι προοπτικές για οικονομική επιβίωση και ευημερία στο μέλλον

Κοινωνικοί παράγοντες, όπως οι προσδοκίες των γονέων και οι κοινωνικές πιέσεις για να ακολουθήσουν συγκεκριμένες σπουδές ή επαγγελματικούς δρόμους

Εμπειρίες από προηγούμενες εργασίες ή εκπαίδευση

Προσδοκίες και αξίες που σχετίζονται με την εργασία και την επαγγελματική ζωή, όπως η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, η αναγνώριση και οικονομικό αντίκτυπος της εργασίας κ.λπ.

 

 

 

 1. Τι πρέπει να προσέξει ένας υποψήφιος στη σύνταξη του βιογραφικού του σημειώματος;

Η σύνταξη ενός βιογραφικού σημειώματος είναι ένας σημαντικός βήμα στην αναζήτηση εργασίας και πρέπει να προσεγγίζεται με προσοχή και σοβαρότητα. Οι παρακάτω παράγοντες πρέπει να προσέξει ένας υποψήφιος κατά τη σύνταξη του βιογραφικού του σημειώματος:

 

Δομή και εμφάνιση: Πρέπει να δώσετε προσοχή στη δομή και την εμφάνιση του βιογραφικού σας σημειώματος, ώστε να είναι ευανάγνωστο και επαγγελματικό.

 

Επιλογή πληροφοριών: Επιλέξτε μόνο τις πληροφορίες που είναι σχετικές με τη θέση εργασίας για την οποία υποβάλλετε αίτηση.

 

Επισήμανση επιτευγμάτων: Σημειώστε τα επιτεύγματα που έχετε στην εργασία ή στα σπουδαία έργα που έχετε αναλάβει στη ζωή σας, καθώς αυτά μπορούν να δείξουν τις ικανότητές σας και την επαγγελματική σας επιτυχία.

 

 

 

 1. Ποιες είναι η διάφορες πηγές εύρεσης εργασίας ; Βιογραφικό Σημείωμα

Οι πηγές εύρεσης εργασίας μπορούν να είναι πολλές και διαφορετικές. Κάποιες από τις συνηθέστερες είναι οι εξής:

 

Αναζήτηση στο διαδίκτυο: Υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες που δημοσιεύουν αγγελίες εργασίας, όπως το Indeed, το Kariera, το LinkedIn κ.α.

 

Επαφή με εργοδότες: Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με εταιρείες ή εργοδότες για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για μια θέση εργασίας ή για να ζητήσετε πληροφορίες.

 

Αναζήτηση στον Τύπο: Οι εφημερίδες και οι διαφημιστικές αγγελίες μπορούν επίσης να αποτελέσουν πηγή εύρεσης εργασίας.

 

Εκδηλώσεις καριέρας: Συμμετέχοντας σε εκθέσεις καριέρας και εκδηλώσεις συνεργασίας, μπορείτε να γνωρίσετε απευθείας εταιρείες και να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για θέσεις εργασίας.

 

 

 

 1. Τι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη ;

Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να αναγνωρίζεις, να κατανοείς και να διαχειρίζεσαι τα συναισθήματα τόσο τα δικά σου όσο και τα συναισθήματα των άλλων. Περιλαμβάνει την ικανότητα να επικοινωνείς αποτελεσματικά, να λαμβάνεις αποφάσεις με βάση τα συναισθήματα, να διαχειρίζεσαι τον στρες και την αντίδραση στην πίεση και να διατηρείς τις σχέσεις σου με τους άλλους.

 

Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι σημαντική για την υγιή ανάπτυξη και την ευημερία, καθώς και για την επιτυχία στην εργασία και στις προσωπικές σχέσεις. Η εκπαίδευση της συναισθηματικής νοημοσύνης μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση των σχέσεων μας και της γενικής μας ευημερίας.

 

 

 

 1. Αναφερθείτε συνοπτικά σε δύο επαγγέλματα με θετικές έως πολύ θετικές προοπτικές και σε δύο επαγγέλματα με αρνητικές έως πολύ αρνητικές προοπτικές στην ελληνική αγορά εργασίας για τα επόμενα 20 χρόνια, στα αίτια, τις επαγγελματικές διεξόδους σε κάθε ένα από αυτά.

Θετικές έως πολύ θετικές προοπτικές:

 

Επιστήμονας Δεδομένων (Data Scientist): Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η συλλογή δεδομένων σε κάθε τομέα ανοίγει νέες ευκαιρίες για επιστήμονες δεδομένων. Οι επιστήμονες αυτοί έχουν τη δυνατότητα να αναλύουν και να ερμηνεύουν τα δεδομένα, να παρέχουν αξιόπιστες προβλέψεις και να δημιουργούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

 

Επαγγελματίας Υγείας (Γιατρός, Νοσηλευτής, Φαρμακοποιός): Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η σταθερή ανάπτυξη του πληθυσμού σημαίνει ότι η ζήτηση για επαγγελματίες υγείας θα παραμείνει σταθερή και αυξανόμενη στο μέλλον. Το επάγγελμα αυτό προσφέρει σταθερή απασχόληση, αξιοπρεπή μισθούς και επαγγελματική ανέλιξη.

 

Αρνητικές έως πολύ αρνητικές προοπτικές:

 

Λιανοπωλητής (Κατάστημα Λιανικής Πώλησης): Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και η αύξηση του αριθμού των online καταστημάτων έχει οδηγήσει σε αλλαγή της δομής αυτού του επαγγέλματος.

Ταχυδρόμοι: Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας έχουν μειώσει σημαντικά τη ζήτηση για ταχυδρόμους. Η ανταγωνιστική τους θέση επίσης επηρεάζεται από τις εταιρείες διανομής που προσφέρουν υπηρεσίες αποστολής και παράδοσης δέματος με μειωμένο κόστος. Η μείωση της ζήτησης για ταχυδρόμους μπορεί να οδηγήσει σε περικοπές θέσεων εργασίας σε αυτό τον τομέα.

 

 

 1. Ποια είναι τα κυρίαρχα επαγγέλματα του μέλλοντος ;

Υπάρχουν πολλά επαγγέλματα που αναμένεται να έχουν κυρίαρχο ρόλο στο μέλλον, καθώς η τεχνολογική εξέλιξη και οι αλλαγές στον τρόπο ζωής και εργασίας μας επιφέρουν νέες ανάγκες. Ορισμένα από τα κυρίαρχα επαγγέλματα του μέλλοντος είναι:

 

Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση: Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης επηρεάζει πολλούς τομείς, όπως η υγεία, η βιομηχανία, η χρηματοοικονομία, η αυτοκινητοβιομηχανία και άλλοι. Οι ειδικοί σε αυτούς τους τομείς θα έχουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και χρήση της τεχνολογίας αυτής.

 

Διαχείριση Δεδομένων και Ασφάλεια: Η ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορικής και του Διαδικτύου επιφέρει μεγάλες ποσότητες δεδομένων που πρέπει να διαχειριστούν και να προστατευτούν.

 

 

 

 1. Τι είναι και σε τι στηρίζεται το ισοζύγιο ζήτησης και προσφοράς επαγγελμάτων ;

Το ισοζύγιο ζήτησης και προσφοράς επαγγελμάτων είναι ένα οικονομικό μοντέλο που περιγράφει την αλληλεπίδραση μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς σε έναν συγκεκριμένο τομέα ή αγορά εργασίας.

 

Η ζήτηση επαγγελμάτων αναφέρεται στον αριθμό των θέσεων εργασίας που χρειάζονται να καλυφθούν από μια επιχείρηση ή μια οργάνωση. Παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση επαγγελμάτων είναι η ανάπτυξη της οικονομίας, οι τάσεις στην αγορά και οι αλλαγές στην τεχνολογία.

 

Η προσφορά επαγγελμάτων αναφέρεται στον αριθμό των ατόμων που επιθυμούν να εργαστούν σε μια συγκεκριμένη αγορά εργασίας. Παράγοντες που επηρεάζουν την προσφορά εργασίας είναι η παιδεία, η κατάρτιση, η εμπειρία και οι αμοιβές.

 

Το ισοζύγιο ζήτησης και προσφοράς επαγγελμάτων σημαίνει ότι η ζήτηση και η προσφορά συναντιούνται σε μια ισορροπία και καθορίζουν τις αμοιβές των εργαζομένων σε αυτήν την αγορά εργασίας

 

 

 

 1. Περιγράψτε συνοπτικά την διαδικασία μιας συνεδρίας ατομικής συμβουλευτικής και πόση ώρα συνήθως διαρκεί.

Η διαδικασία μιας συνεδρίας ατομικής συμβουλευτικής περιλαμβάνει τη συνάντηση ενός ατόμου με έναν ειδικά εκπαιδευμένο επαγγελματία συμβούλου, με στόχο την εξερεύνηση και αντιμετώπιση προσωπικών θεμάτων και προβλημάτων.

 

Η συνεδρία αρχίζει συνήθως με την παρουσίαση του συμβούλου και του ατόμου, και στη συνέχεια ο συμβούλος καθοδηγεί τη συνομιλία με ερωτήσεις που βοηθούν το άτομο να εξερευνήσει τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά του. Στόχος είναι να βοηθήσει το άτομο να ανακαλύψει και να κατανοήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν τα προβλήματα του και να αναπτύξει νέες προσεγγίσεις και λύσεις.

 

Η διάρκεια μιας συνεδρίας ατομικής συμβουλευτικής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον συμβούλο και τον ασθενή, αλλά συνήθως διαρκεί μία ώρα και μια συνεδρία ανά εβδομάδα είναι συνηθισμένη πρακτική.

 

 

 

 1. Σε περίπτωση ατομικής συμβουλευτικής, ποιες είναι οι βασικές πληροφορίες για τον συμβουλευόμενο που πρέπει να έχει ο Σύμβουλος Ε.Π. πριν την συνεδρία ατομικής συμβουλευτικής ;

Ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού πρέπει να συγκεντρώσει ορισμένες βασικές πληροφορίες για τον συμβουλευόμενο πριν από τη συνεδρία ατομικής συμβουλευτικής. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν:

 

Προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, ηλικία, εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία, εργασιακό περιβάλλον, επαγγελματικοί στόχοι και ανησυχίες.

 

Εργασιακό περιβάλλον: Η επαγγελματική του πορεία, οι επιδόσεις, οι ικανότητες και οι αδυναμίες του, καθώς και οι πιθανότητες ανάπτυξης στον τομέα του εργασίας.

 

Επαγγελματικοί στόχοι: Οι σκέψεις, οι ανησυχίες και οι επιδιώξεις του συμβουλευόμενου σχετικά με την εργασία και την επαγγελματική του πορεία.

 

Επιπλέον πληροφορίες: Οικονομικές προτεραιότητες, προσωπικές και οικογενειακές ευθύνες, ενδιαφέροντα και χόμπι.

 

 

 

 1. Για να προετοιμαστείτε για μια συνεδρία ατομικής συμβουλευτικής αφού έχετε στη διάθεσή σας την προσωπική έκθεση του συμβουλευόμενου του CGT, ποια είναι τα βασικά δεδομένα που σας ενδιαφέρουν για να δείτε, πως τα συνδυάζετε με τις άλλες πληροφορίες που έχετε για τον χρήστη, ώστε να προετοιμαστείτε κατάλληλα για τη συνεδρία μαζί του ;

Για να προετοιμαστώ για μια συνεδρία ατομικής συμβουλευτικής με βάση την προσωπική έκθεση του συμβουλευόμενου του CGT, τα βασικά δεδομένα που με ενδιαφέρουν είναι:

 

Η περίληψη του θέματος ή του προβλήματος που αναφέρει ο συμβουλευόμενος. Αυτό μου δίνει μια γενική ιδέα για το τι πρέπει να περιμένω στη συνεδρία και μου επιτρέπει να σχεδιάσω ερωτήσεις και θέματα που θα θέλω να εξερευνήσω περισσότερο.

 

Τα συμπτώματα που αναφέρονται από τον συμβουλευόμενο. Αυτό μου δίνει μια ιδέα για το πώς ο συμβουλευόμενος βιώνει το πρόβλημά του και ποια είναι η επίδρασή του στη ζωή του.

 

Τα συναισθήματα που αναφέρονται από τον συμβουλευόμενο. Αυτό μου βοηθάει να κατανοήσω τον τρόπο με τον οποίο ο συμβουλευόμενος αντιδρά στο πρόβλημα του και ποια είναι η επίδραση του στο συναισθηματικό του κόσμο.

 

 

 

 1. Αναφέρετε βασικές ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν προς τον συμβουλευόμενο σε μια ατομική συνεδρία Ε.Π.

Οι βασικές ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν προς τον συμβουλευόμενο σε μια ατομική συνεδρία Ε.Π. μπορούν να περιλαμβάνουν:

 

Ποια είναι η εργασιακή σας εμπειρία και ποιες είναι οι προηγούμενες εργασίες που έχετε κάνει;

 

Ποια είναι η επαγγελματική σας κατεύθυνση και ποια είναι τα επαγγελματικά σας στόχοι στο μέλλον;

 

Ποια είναι τα δυνατά σας σημεία και ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζετε στην εργασία σας;

 

Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από μια συνεδρία Ε.Π. και ποια ζητήματα θέλετε να αναλύσουμε;

 

Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζετε στον επαγγελματικό σας βίο και πώς μπορείτε να τις αντιμετωπίσετε;

 

 

 

 1. Πρέπει ή όχι να συμμετέχουν ο ή οι γονείς στην συνεδρία ατομικής συμβουλευτικής ;

Η απόφαση για το εάν θα συμμετέχουν ο ή οι γονείς στη συνεδρία ατομικής συμβουλευτικής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η ηλικία του συμβουλευόμενου, η φύση του προβλήματός του, η σχέση του με τους γονείς του, και η πολιτική του πρακτική.

 

Συνήθως, στην αρχή μιας συνεδρίας ατομικής συμβουλευτικής, ο συμβουλευτής θα συζητήσει με τον συμβουλευόμενο την πολιτική του πρακτική όσον αφορά τη συμμετοχή των γονέων στη συνεδρία. Στις περιστάσεις που ο συμβουλευόμενος είναι ανήλικος ή εξαρτάται ακόμα από τους γονείς του, συνήθως ζητείται η συμμετοχή τουλάχιστον ενός γονέα στην συνεδρία.

 

Ωστόσο, σε περιπτώσεις όπου ο συμβουλευόμενος είναι ενήλικος και η παρουσία των γονέων δεν είναι απαραίτητη, ο συμβουλευτής μπορεί να συναίνεση μαζί τους για την παρουσία τους στη συνεδρία ή όχι, ανάλογα με την περίπτωση.

 

 

 1. Ποιος είναι ο ρόλος των γονέων στις αποφάσεις των παιδιών τους για τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές ;

Οι γονείς παίζουν σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις των παιδιών τους για τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές, καθώς αποτελούν σημαντική πηγή επιρροής και υποστήριξης για τα παιδιά τους. Πιο συγκεκριμένα, ο ρόλος των γονέων μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής:

 

Συζητήσεις: Οι γονείς μπορούν να συζητήσουν με τα παιδιά τους τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές και να τους παράσχουν πληροφορίες σχετικά με διάφορες καριέρες και επαγγελματικά πεδία.

 

Στήριξη: Οι γονείς μπορούν να παρέχουν στήριξη στα παιδιά τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής τους, όπως για παράδειγμα χρηματοδοτική υποστήριξη για σπουδές, επαγγελματικό προσανατολισμό και συμβουλές σχετικά με την αναζήτηση εργασίας.

 

Καθοδήγηση: Οι γονείς μπορούν να καθοδηγήσουν τα παιδιά τους στη λήψη αποφάσεων, βοηθώντας τα να ανακαλύψουν τις δυνατότητές τους

 

 

 

 1. Πόσο σημαντικό είναι το επάγγελμα ή η επιχείρηση των γονέων στις επαγγελματικές επιλογές των παιδιών τους ;

Το επάγγελμα ή η επιχείρηση των γονέων μπορεί να επηρεάσει τις επαγγελματικές επιλογές των παιδιών τους, αλλά δεν πρέπει να είναι το μοναδικό κριτήριο για την επιλογή ενός επαγγέλματος ή μιας σχολής.

 

Οι γονείς πρέπει να αναγνωρίζουν ότι κάθε παιδί έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, τα δικά του ενδιαφέροντα και τις δικές του ικανότητες. Επομένως, οι επαγγελματικές επιλογές των παιδιών πρέπει να βασίζονται στις δικές τους επιθυμίες και δεξιότητες, και όχι μόνο στις επιλογές των γονέων τους.

 

Ωστόσο, η εμπειρία των γονέων μπορεί να είναι χρήσιμη για την κατανόηση των διαφόρων καριέρας και για την παροχή συμβουλών και καθοδήγησης. Επίσης, η παρουσία των γονέων μπορεί να δώσει στα παιδιά ένα αίσθημα ασφάλειας και υποστήριξης στην επαγγελματική τους επιλογή

 

 

 

 

 1. Πως βοηθάμε έναν υποψήφιο για εισαγωγή σε ΑΕΙ στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού ;

 

Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού φαίνεται απλή, αλλά συχνά μπορεί να είναι πολύ χρονοβόρα και απαιτητική. Για να βοηθήσετε έναν υποψήφιο για εισαγωγή σε ΑΕΙ στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

 

Συγκεντρώστε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, όπως ο βαθμός πτυχίου, οι βαθμοί στα μαθήματα του λυκείου και άλλα σχετικά έγγραφα.

 

Βεβαιωθείτε ότι έχετε πλήρη και σαφή κατανόηση του μηχανογραφικού και των απαιτήσεων που απαιτούνται για τη συμπλήρωσή του.

 

Καθοδηγήστε τον υποψήφιο στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού και βοηθήστε τον να οργανώσει τις πληροφορίες του και να επιλέξει τις κατάλληλες απαντήσεις στις ερωτήσεις.

 

Βεβαιωθείτε ότι οι απαντήσεις είναι ακριβείς και πλήρεις και ότι δεν υπάρχουν κενά ή ασαφή σημεία.

 

 

 

Μελέτη Περιπτώσεων

 1. Ο Γιάννης Παπαντωνίου είναι μαθητής της Α’ Λυκείου, γιος επιτυχημένου δικηγόρου στην Αθήνα, με μια μεγαλύτερη αδερφή και αυτή δικηγόρο που δουλεύει στο γραφείο του πατέρα της, ενώ η μητέρα βοηθά εκτελεί χρέη γραμματέα στο δικηγορικό γραφείο όπου απασχολούνται και άλλοι δικηγόροι όπως και ασκούμενοι δικηγόροι. Ο Γιάννης έχει μέσο όρο βαθμολογίας στα μαθήματα 14-15 με μέτριο βαθμό θέλησης ( αυτοεικόνα και αποφασιστικότητα) και ο πατέρας του επιμένει να ακολουθήσει τη νομική και τηδικηγορία ως επιστήμη και επάγγελμα. Ο Γιάννης είναι περισσότερο πρακτικός και συμβατικός τύπος,δεν είναι πολύ ομιλητικός και είναι μάλλον κλειστός χαρακτήρας. Στην ταξινόμηση Κ.16 του CGT η κατηγορία «Νομικά» βρίσκεται πολύ κάτω σε σειρά συσχέτισης με την επαγγελματική του προσωπικότητα, ενώ η πρώτη κατηγορία που του ταιριάζει είναι ο «αθλητισμός», δεύτερη οι «κατασκευές, μηχανολογία κλπ» καιτρίτη η «πληροφορική».Πως αντιμετωπίζετε την περίπτωση αυτή;

 

Στην περίπτωση αυτή, ο Γιάννης Παπαντωνίου έχει μέσο όρο βαθμολογίας που δείχνει ότι είναι ένας αρκετά έξυπνος μαθητής, αλλά η προσωπικότητα του δεν ταιριάζει απαραίτητα με την επιλογή της νομικής και της δικηγορίας ως επάγγελμα. Είναι σημαντικό να συζητήσετε με τον Γιάννη και να τον βοηθήσετε να κατανοήσει τις δυνατότητες και τις προτεραιότητές του στη ζωή.

 

Πρέπει να του δείξετε τις διάφορες επιλογές στην αγορά εργασίας και να του εξηγήσετε τη σημασία του να επιλέξει ένα επάγγελμα που ταιριάζει με τις προσωπικές του δυνατότητες και ενδιαφέροντα. Μπορεί να του δείξετε και την κατηγορία “αθλητισμός” στην ταξινόμηση του CGT, που είναι πολύ κοντά στα ενδιαφέροντά του, και να τον ενθαρρύνετε να εξερευνήσει αυτήν την επιλογή.

 

Είναι σημαντικό να ακούσετε τις ανησυχίες και τις απόψεις του Γιάννη και να τον βοηθήσετε να καταλήξει σε μια απόφαση που θα τον κάνει ευτυχισμένο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Η Νότα Μυλωνά μαθήτρια Β’Λυκείου, κόρη τρίτεκνης οικογένειας στην οποία ανήκει μια επιτυχημένη πορική επιχείρηση ρούχων στη Θεσσαλονίκη, είναι καλή μαθήτρια, με μέση βαθμολογία 17-18. Γνωρίζει από υπολογιστές που όμως δεν την ελκύουν ιδιαίτερα, αλλά επειδή έχει ακούσει πως υπάρχει καλό επαγγελματικό μέλλον στον αντίστοιχο τομέα, σκέπτεται να σπουδάσει το σχετικό αντικείμενο για να είναι σίγουρη η επαγγελματική της αποκατάσταση. Στην ταξινόμηση Κ.16 του τεστ, η «Πληροφορική» βρίσκεται πολύ χαμηλά στις προτιμήσεις της, ενώ πρώτη κατηγορία είναι το «Εμπόριο και οι δημόσιες σχέσεις» και δεύτερη ο Τουρισμός». Ως χαρακτήρας η Νότα είναι κοινωνικός, εξωστρεφής και επιχειρηματικός τύπος, καθώς και ιδιαίτερα ομιλητική σαν άνθρωπος. Πως αντιμετωπίζετε την περίπτωση;

 

Καταρχήν, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι η Νότα βρίσκεται στο σταυροδρόμι της επιλογής της επαγγελματικής της πορείας. Ως εκ τούτου, η προσέγγισή μας θα πρέπει να είναι προσεκτική και ενδελεχής.

 

Αρχικά, θα πρέπει να συνομιλήσουμε με τη Νότα για τα ενδιαφέροντά της, τις προτεραιότητές της και τα σχέδιά της για το μέλλον. Θα πρέπει να την ενθαρρύνουμε να εξερευνήσει τις δυνατότητες του κάθε επαγγέλματος και να εξετάσει προσεκτικά τις απαιτήσεις και τις προοπτικές κάθε κλάδου.

 

Δεδομένου ότι η Νότα είναι επιχειρηματικός τύπος, θα πρέπει να εξετάσουμε τις επιχειρηματικές δυνατότητες των επιλογών της στα σχετικά αντικείμενα. Επίσης, θα πρέπει να της δώσουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι δεξιότητες και η γνώση στην πληροφορική μπορούν να ενισχύσουν την επιχειρηματική της πορεία.

 

Ωστόσο, δεν πρέπει να πιέσουμε τη Νότα να πάρει αποφάσεις που δεν αντιστοιχούν στην προσωπικότητά της.

OKALITEROS.GR ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ