Skip to content
Σημασία δεν έχει πόσο καλός είσαι, αλλά πόσο καλός θέλεις να γίνεις (Πολ Αρντέν, 2014).

Γίνε… OKALITEROS

Πρόγραμμα Κατάρτισης Προσωπικού Ασφαλείας Σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) – Security

SECURITY OKALITEROS.GR

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

OKALITEROS.GR διοργανώνει προγράμματα κατάρτισης για άτομα που επιθυμούν να εργασθούν ως προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας (Security). Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο κανονιστικό πλαίσιο (Φ.Ε.Κ. Β’ 4491/25-08-2022), άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια εργασίας Security πρέπει 1) να παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης 105 διδακτικών ωρών, και να λάβουν τη σχετική Βεβαίωση Κατάρτισης και 2) να συμμετάσχουν επιτυχώς στις εξετάσεις πιστοποίησης Security του ΚΕΜΕΑ και να λάβουν Πιστοποιητικό Επάρκειας της ειδικότητας “Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφαλείας”.

Οι βασικές προδιαγραφές των προγραμμάτων κατάρτισης είναι οι εξής:

 • Πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 105 διδακτικών ωρών (18 μαθήματα).
 • Το ωράριο παρακολούθησης είναι πρωινό (10:00-15:00) ή απογευματινό (16:00-21:00).
 • Τα μαθήματα γίνονται εξ αποστάσεως και ασύγχρονα μέσω πλατφόρμας
 • Καλύπτονται πλήρως όλες ερωτήσεις του θεωρητικού και πρακτικού μέρους των εξετάσεων (τράπεζα θεμάτων) που απαιτούνται για την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.
 • Οι εκπαιδευτές είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων από τον Επαγγελματικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Η εκπαιδευτική ομάδα αποτελείται από Αστυνομικούς, Νομικoύς, Πυροσβέστες, Ψυχολόγους και Νοσηλευτές. Διαθέτουν πλούσια επαγγελματική και διδακτική εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκουν.
 • Τα τμήματα έχουν συνεχείς ενάρξεις, είναι καθημερινά και προσφέρουν υψηλή ποιότητα σπουδών συνδυάζοντας ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, διενέργεια μελετών περίπτωσης, προσομοιώσεις και πρακτικές ασκήσεις.
 • Τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας στις εγγραφές διότι οι θέσεις είναι περιορισμένες.
 • Μετά το πέρας του σεμιναρίου, όλοι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν Βεβαίωση Κατάρτισης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Οι εκπαιδευτικές ενότητες που περιλαμβάνονται σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης προσωπικού ιδιωτικής ασφαλείας είναι συνοπτικά οι εξής:

  • Εκπαιδευτική Εισαγωγή
  • Ο Κλάδος και το προσωπικό της Ιδιωτικής Ασφάλειας
  • Στοιχεία Επικοινωνίας και Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων
  • Υγιεινή και Ασφάλεια στον χώρο Εργασίας
  • Θέματα Νομοθεσίας
  • Βασικές έννοιες και Θέματα Ασφαλείας, Εγκληματικότητα: υφιστάμενη κατάσταση και τάσεις
  • Αυτοπροστασία, Αυτοάμυνα, Εξοπλισμός, Μέσα και Διαδικασίες Ασφαλείας
  • Καθήκοντα Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας στην Πρόληψη του Εγκλήματος
  • Διαχείριση Περιστατικών και Κρίσεων
  • Πυροπροστασία και Πυρασφάλεια
  • Βασικές Πρώτες Βοήθειες
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε εργαζόμενους ή μελλοντικούς εργαζόμενους στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας (Security). Στο πρόγραμμα κατάρτισης μπορούν να συμμετέχουν απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Γυμνασίου) οι οποίοι είναι Έλληνες πολίτες, Έλληνες ομογενείς ή πολίτες χώρας – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι άνω των 18 ετών. 

 

Στόχοι

Μετά το πέρας της  εκπαίδευσης οι καταρτιζόμενοι είναι σε θέση να:

  • Συμμετέχουν στην πρόληψη και στον έλεγχο εγκληματικών δραστηριοτήτων, προστατεύοντας τη ζωή και την περιουσία των πολιτών.
  • Επιτηρούν, περιπολούν και εξακριβώνουν περιστατικά.
  • Επεμβαίνουν σε περιπτώσεις κρίσεων, φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων 
  • Επεμβαίνουν με στόχο τη λήψη προληπτικών μέτρων και την ενημέρωση των πολιτών.
  • Γνωρίζουν βασικές έννοιες του Αστικού και Ποινικού Δικαίου για υποχρεώσεις και δικαιώματα.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δόσεις. Καλέστε μας για τα ακριβή δίδακτρα. Δίνεται η δυνατότητα έκπτωσης σε κατόχους κάρτας ανεργίας, σπουδαστές και ομαδικές εγγραφές. 

 

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ

  • Εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος.
  • Λοιπά δώρα εγγραφής, βλέπε παρακάτω

 

ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

OKALITEROS.GR διατηρεί επαφές με πολλές και σημαντικές εταιρείες Security που δραστηριοποιούνται στον χώρο των υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό διασυνδέουμε τους αποφοίτους μας με σκοπό την εύρεση της καλύτερης δυνατής θέσης εργασίας.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Συνήθεις Ερωτήσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης έχουν σωρευτικά όσοι:

α. Είναι Έλληνες πολίτες ή ομογενείς ή πολίτες χώρας – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

β. Είναι απόφοιτοι συστημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας τυπικής και μη τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία (ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας).

γ. Έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του ΚΕ.ΜΕ.Α. με τίτλο «Βασικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας».

Όσοι επιθυμούν να εργασθούν ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας υποχρεούνται να κατέχουν, συναφή με το αντικείμενο, τίτλο επαγγελματικής κατάρτισης. O τίτλος αυτός αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση Αδείας Εργασίας, Α΄ κατηγορίας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας, από την Ελληνική Αστυνομία.

Σε περίπτωση επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας» οι υποψήφιοι λαμβάνουν τίτλο επαγγελματικής κατάρτισης (Πιστοποίηση Επάρκειας) που γίνεται δεκτός για την έκδοση άδειας εργασίας Α΄ κατηγορίας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (άρθρο 3 ν.2518/1997) 

Στην κατηγορία των «Φυσικώς Αδυνάτων» ανήκουν μόνο οι υποψήφιοι που:

α. Είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον ν.958/1979 (Α΄ 191), όπως εκάστοτε ισχύει ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%.

β. Έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή που συνδέεται με τα άνω άκρα.

γ. Πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων.

δ. Πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων, που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή.

ε. Η επίδοσή τους δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις, λόγω ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (δυσλεξίας, δυσγραφίας, δυσαριθμησίας, δυσαναγνωσίας, δυσορθογραφίας).

στ. Έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω και όσοι παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός), καθώς και προβλήματα επιληψίας.

ζ. Πάσχουν από διαταραχές του φάσματος του αυτισμού.

Όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες, οφείλουν να επισυνάπτουν στην αίτησή τους σχετική ιατρική γνωμάτευση. 

Αναφορικά με την έκδοση άδειας εργασίας και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στην Υποδιεύθυνση ή στο Τμήμα Ασφάλειας και όπου δεν υπάρχουν, στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας τους.

Περαιτέρω πληροφορίες καθώς και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά μπορούν να αναζητηθούν στον επίσημο ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας.

OKALITEROS.GR ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ