Skip to content
Σημασία δεν έχει πόσο καλός είσαι, αλλά πόσο καλός θέλεις να γίνεις (Πολ Αρντέν, 2014).

Γίνε… OKALITEROS

OKALITEROS.GR εγκαινιάζει το νέο κύκλο μοριοδοτουμενη μετεκπαίδευσης “Γραφή  και Αναγνωση BRAILLE””, σε απευθείας συνεργασία με  πανεπιστημιακά ιδρύματα, με στόχο τη διευρυμένη μοριοδότηση υποψηφίων, εργαζομένων, στελεχών, σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, σε τομείς εκπαίδευσης, Ινστιτούτα, ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και ειδικούς διαφόρων επιστημονικών πεδίων που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε γενικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε ειδικά σχολεία και σε ιδρύματα/κέντρα αποκατάστασης ατόμων με τύφλωση.

 

Για να διδάξει κάποιος εκπαιδευτικός την μπράιγ σε έναν μαθητή με οπτική αναπηρία, απαιτούνται γνώσεις και δεξιότητες για να μπορεί:

α) να διαβάζει και να γράφει την μπράιγ και

β) να διδάξει την μπράιγ σε μαθητές με οπτική αναπηρία.

Αυτός ο στόχος, είναι διαφορετικός από την απλή εκμάθηση γραφής και ανάγνωσης του κώδικα μπράιγ και δεν καλύπτεται από κάποιο άλλο πρόγραμμα στη χώρα αυτή τη στιγμή. Κύριος στόχος του προγράμματος αυτού, είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων για τη διδασκαλία της μπράιγ σε μαθητές με οπτική αναπηρία.

Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες σε αυτό, γνώσεις αναφορικά με την γραφή και ανάγνωση της μπράιγ, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν με επιτυχία στην εκπαίδευση και υποστήριξη των μαθητών με τύφλωση στα γενικά και ειδικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, ΤΕΕ, ΣΜΕΑ, ΕΕΕΕΚ) και σε ιδρύματα/κέντρα αποκατάστασης ατόμων με τύφλωση.

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ BRAILLE OKALITEROS.GR

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Διευκρινίζεται ότι το πρόγραμμα ΔΕΝ παρέχει βεβαίωση πιστοποίησης γνώσης της Ελληνικής Γραφής Braille Σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία(Υπουργική Απόφαση 61048/Ε2/2017 – ΦΕΚ 1239/Β/10-4-2017). Οι βεβαιώσεις πιστοποίησης επάρκειας της γραφής Braille χορηγούνται μόνο από α) το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), β) το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες, με τις οποίες πιστοποιείται η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος «Εργαστήριο Εκμάθησης της Braille», γ) από το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τις οποίες πιστοποιείται η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος «Εργαστήριο γραφής και ανάγνωσης στον κώδικα Braille».

Στην πράξη το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται κυρίως σε όσες/ους έχουν ήδη την πιστοποίηση στη μπράιγ και επιθυμούν να αποκτήσουν γνώση σε ένα υψηλότερο επίπεδο, που αφορά κυρίως στη διδασκαλία της μπράιγ και σε θέματα αξιολόγησης.

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 70 ώρες οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

4 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευση

66 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης, η οποία περιλαμβάνει τη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, την επικοινωνία με το διδάσκοντα και την υλοποίηση μίας βιβλιογραφικής εργασίας, που θα ολοκληρωθεί σε συνεργασία με τον επιστημονικά υπεύθυνο του προγράμματος Καθ. Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  • Ελληνικός και Αγγλικός Κώδικας Μπράιγ
  • Διδασκαλία των Μοντέλων Ανάγνωσης της Μπράιγ
  • Αξιολόγηση Τεχνικών Ανάγνωσης
  • Αξιολόγηση αναγνωστικής ικανότητας (ταχύτητας, ακρίβειας, κατανόησης)
  • Βελτίωση της Ταχύτητας Ανάγνωσης
  • Μελέτη περίπτωσης

Ο Αλέξανδρος Τσικολάτας είναι εκπαιδευτικός Β/Βάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ80 Λογιστικής και ΠΕ80.50 Ειδικής Αγωγής. Έχει εργαστεί στα δημόσια σχολεία όλων των βαθμίδων, απο το νήπιο έως το πανεπιστήμιο. Είναι κάτοχος ΜΒΑ (Παν/μιο Πατρών) και Μεταπτυχιακού στην Ειδική Αγωγή (ΕΚΠΑ). Διαθέτει 20 έτη διδακτικής εμπειρίας σε εκπαιδευτικές δομές της ειδικής και γενικής αγωγής, καθώς και της εκπαίδευσης ενηλίκων, γνωρίζει την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και το σύστημα γραφής τυφλών braille. Επίσης διαθέτει 8 έτη εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις σε διοικητικές θέσεις. Είναι κάτοχος βεβαίωσης εκπαιδευτικής επάρκειας απο την ΑΣΠΑΙΤΕ και πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων απο τον ΕΟΠΠΕΠ. Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα συνέδρια ως εισηγητής, κριτής και συντονιστής προεδρείου. Έχει εξειδικεύσεις σε τομείς όπως η εκπαίδευση ενηλίκων, διαπολιτισμική εκπαίδευση, ειδική αγωγή, εκπαιδευτική ρομποτική, συμβουλευτική, προσχολική αγωγή και άλλα. Η συγγραφική του δραστηριότητα είναι εκτενής https://independent.academia.edu/AlexandrosTsikolatas. Είναι διαχειριστής εκπαιδευτικών ιστοτόπων και δημιουργός του tsikolatas.com

Υποψήφιοι

εμπιστεύτηκαν τον okaliteros.gr για την είσοδό τους στο χώρο των κρυπτονομισμάτων και των επενδύσεων. Ρωτήστε τους!
0
OKALITEROS.GR ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ