Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

Παραδοσιακά, η ελληνική ναυτιλία χαρακτηρίζεται από την οικογενειακή επιχειρηματική δομή. Μια δομή που συχνά απαρτίζεται από μικρές ομάδες συγγενών και στενών συνεργατών. Οι Έλληνες εφοπλιστές είναι γνωστοί για την κληρονομική τους παράδοση, καθώς οι οικογένειές τους διοικούν τους στόλους τους από γενιά σε γενιά.

Επίσης, ο ναυτιλιακός τομέας στηρίζει την ανάπτυξή του σε δάνεια από τράπεζες, κυρίως βρετανικές και γερμανικές. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, οι σύγχρονοι τρόποι διαχείρισης και άντλησης κεφαλαίου έχουν αλλάξει σημαντικά αυτή την εικόνα. Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να στρέφονται σε άλλες πηγές χρηματοδότησης, όπως είναι η εισαγωγή μετοχών στο Χρηματιστήριο, η έκδοση ομολόγων και η συνεργασία με άλλους επενδυτές.

Οι αλλαγές της εποχής μας έχουν επηρεάσει και τις δομές διοίκησης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Οι ναυτιλιακές εταιρείες έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές πρακτικές διοίκησης, όπως η αποκέντρωση, η εξειδίκευση και η χρήση νέων τεχνολογιών.

Οι αυστηροί κανονισμοί που έχουν επιβληθεί από διεθνείς οργανισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος έχουν επίσης θέσει νέες προκλήσεις για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Οι εταιρείες αυτές έχουν υποχρεωθεί να δώσουν μεγάλη έμφαση στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού τους σε θέματα ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας.

Με την περιπλοκότητα των νέων δεδομένων συνεπώς, ο κλάδος της ναυτιλίας μετασχηματίζεται σε έναν κλάδο με πολλές ευκαιρίες αλλά και ευθύνες. Αρκεί να αναλογιστείτε με πόσους άλλους τομείς συσχετίζεται η ναυτιλία (οικονομικούς, κοινωνικούς, κτλ.). Γι’ αυτό η εξόπλιση αυτών των επιχειρήσεων θα πρέπει να γίνεται με άτομα εφοδιασμένα με γνώσεις τόσο σε επιχειρηματικό όσο και σε νομικό επίπεδο. Σε αυτό το άρθρο λοιπόν θα αναλύσουμε τις βασικές πτυχές και τους λόγους για τους οποίους κάποιος αξίζει να επενδύσει στην Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων.

Μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων (MSMB) έχει σχεδιαστεί για να δώσει στους σπουδαστές τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται ώστε να γίνουν δημιουργικοί και ικανοί λύτες προβλημάτων πετυχαίνοντας έτσι σε διάφορες ανώτερες επιχειρηματικές, διοικητικές και ηγετικές θέσεις. Το πρόγραμμα τονίζει ότι οι καλές ιδέες δεν αρκούν και ότι η κατάλληλη εφαρμογή είναι αυτή που ουσιαστικά διαχωρίζει την αριστεία από τη μετριότητα στη διοίκηση και την ηγεσία. Το πρόγραμμα MSMB προετοιμάζει τους σπουδαστές για εκτελεστικές ηγετικές ευθύνες στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις και τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.    Μέσα από το μεταπτυχιακό αυτό οι σπουδαστές αναπτύσσουν τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και στρατηγική νοοτροπία για τη βελτίωση της απόδοσης των παγκόσμιων συστημάτων μεταφορών – προετοιμάζοντάς τους για σταδιοδρομία σε τοπικές, περιφερειακές ή παγκόσμιες ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

Γιατί να Αποκτήσετε το Μεταπτυχιακό σας στις Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις;

Με το 90% του παγκόσμιου εμπορίου να διακινείται μέσω πλοίων και με άλλους τομείς που σχετίζονται με τη ναυτιλία, όπως είναι η υπεράκτια αιολική ενέργεια, καθίσταται προφανές ότι χρειάζονται εξειδικευμένα επαγγελματικά στελέχη για να ανταποκριθούν στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της ναυτιλιακής βιομηχανίας και των σχετικών επιχειρήσεων.

Σε τι Διαφέρει το Μεταπτυχιακό στην Maritime Business από ένα Πρόγραμμα MBA;

Το πρόγραμμα σπουδών του MSMBM εξισορροπεί τα βασικά μαθήματα διοίκησης επιχειρήσεων, όπως η χρηματοοικονομική ανάλυση και η οργανωτική συμπεριφορά, με ειδικά θέματα που σχετίζονται με τη ναυτιλιακή βιομηχανία, όπως το ναυτικό δίκαιο και η παγκόσμια διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Απ’ την άλλη ένα μεταπτυχιακό αποκλειστικά στην Διοίκηση Επιχειρήσεων καταρτίζει τον σπουδαστή με πιο εξειδικευμένες γνώσεις στα οικονομικά και την γενική διοίκηση.

Τι είδους Μαθήματα Απαιτούνται συνήθως σε αυτά τα Μεταπτυχιακά;

Το πρόγραμμα MSMBM περιλαμβάνει έναν συνδυασμό από διαλέξεις, ομαδικές συζητήσεις και ασκήσεις, ανάλυση μελετών περίπτωσης (case-studies), ομαδικές και ατομικές παρουσιάσεις, αναγνώσεις από εγχειρίδια, μελέτες περιπτώσεων, επιστημονικά άρθρα και εγχειρίδια διδασκαλίας. Τα γνωστότερα μαθήματα αφορούν την διαχείριση πλοίου, τους νόμους μεταφοράς εμπορευμάτων, επίλυση διαφοράς κ.α.

Τι θα Μάθετε μέσα από ένα Μεταπτυχιακό Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων;

Αρχικά θα εξελίσσετε δεξιότητες προκειμένου να εργάζεστε και να επικοινωνείτε αποτελεσματικά ως οργανωτικό στέλεχος. Ακόμη θα γνωρίζετε τα πάντα σχετικά με τις νομικές και κανονιστικές πτυχές που επηρεάζουν τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Επιπλέον θα έχετε αναπτύξει δεξιότητες αξιολόγησης κινδύνων για τον εντοπισμό απειλών σχετικά με τη θαλάσσια ασφάλεια και τις αλυσίδες εφοδιασμού. Σε πιο θεωρητικό κομμάτι θα έχετε γνώσεις επάνω σε θεμελιώδεις έννοιες χρηματοοικονομικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση ορθής χρηματοοικονομικής ανάλυσης και σχεδιασμού. Τέλος θα κατέχετε ικανότητες έρευνας, ανάλυσης και επικοινωνίας για τη διαμόρφωση πρακτικών και εφαρμόσιμων στρατηγικών και σχεδίων οργάνωσης με βάση τη ναυτιλία για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και τον μετριασμό των κινδύνων.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.