Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Υγείας

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Υγείας

Περιγραφή

Οι 

Σημεία υπεροχής στο ΙΕΚ

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Εγκαταστάσεις

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας

Περιγραφή

Οι σπουδές Ναυτιλιακών του ΙΕΚ είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο που να προδιαγράφουν το επαγγελματικό σου μέλλον με επιτυχία σε έναν από τους πιο νευραλγικούς κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας. Ως  σπουδαστής Ναυτιλιακών του ΙΕΚ έρχεσαι σε επαφή με το διαρκώς εξελισσόμενο ναυτιλιακό περιβάλλον, γνωρίζεις τις προκλήσεις και αποκτάς τις απαραίτητες γνώσεις για τη σταδιοδρομία σου σε ναυτιλιακές εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σημεία υπεροχής στο ΙΕΚ

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Εγκαταστάσεις

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

Περιγραφή

Ως Στέλεχος  Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας ( Logistics ) ασκείς σημαντική δραστηριότητα για τη λειτουργία και την κερδοφορία μιας επιχείρησης. Ως  σπουδαστής της ειδικότητας Logistics του ΙΕΚ αποκτάς σημαντικές γνώσεις σχετικά με την εξασφάλιση και τη διακίνηση προμηθειών στον επιθυμητό χώρο και χρόνο, τον έλεγχο και την εποπτεία της διαδικασίας εισροής και εκροής  υλικών και αγαθών, το συντονισμό ανθρώπων και υλικών πόρων παρακολουθώντας τις τάσεις της αγοράς.

Σημεία υπεροχής στο ΙΕΚ

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Εγκαταστάσεις

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing)

marketing-me-psufiakes-texnologies

Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing)

Περιγραφή

Ως Στέλεχος Μάρκετινγκ είσαι το πρόσωπο-κλειδί για την αύξηση των πωλήσεων, τη βελτίωση της εταιρικής εικόνας ,τη χάραξη της επικοινωνιακής και τιμολογιακής στρατηγικής μιας επιχείρησης. Σπουδάζοντας marketing στο ΙΕΚ αποκτάς και εφαρμόζεις στην πράξη τις ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που θα σε καταστήσουν στέλεχος marketing πρώτης γραμμής.

Σημεία υπεροχής στο ΙΕΚ